Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Håbo kommun gör insatser för att stötta lokala företag

Håbo kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för att stötta kommunens lokala företag med anledning av corona. Några av åtgärderna är bland annat förlängda betalningstider till kommunen när det gäller olika typer av kommunala avgifter, kommunen skapar i sin tur snabbare betalningstider till leverantörer och kommunen väljer i första hand att omboka istället för att avboka företagsanknutna aktiviteter. Håbo kommun har också skapat en stödgrupp för företagare och där finns kommunens näringslivsenhet redo för att ge råd och stöd.

För att underlätta för kommunens näringsliv när många har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset har Håbo kommun, till att börja med, beslutat om flera åtgärder för att stötta kommunens företagare. Effekterna av corona påverkar vårt samhälle till mycket stor del och det får stora konsekvenser för Håbo kommuns aktiva och välfungerande företag. Vårt näringsliv är under stor press i denna situation och Håbo kommun vill göra allt som är möjligt för att underlätta våra företagares situation, säger Tobias Arvidsson, kommundirektör.

Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg ser kommunens satsning som mycket viktig.

Även Håbo kommun ser vikten av att stötta näringslivet när krisen pågår omkring oss. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för företagen och för att säkerställa arbetstillfällen när krisen är över. Vi har flera olika åtgärder där vi aktivt från näringslivsenheten jobbar med ett tydligt fokus. Bland annat så kommer vi att betala inkommande fakturor i så snabb takt som möjligt, allt för att bidra till likviditeten hos företagen. Det är tillsammans som vi kommer kunna göra skillnad och det är viktigt att våra lokala aktörer har en framtid även efter krisen, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg.

Stödgrupp och matchningsfunktion

Håbo kommun har skapat en stödgrupp för kommunens lokala företag. Kommunens näringslivsenhet samarbetar med kommunens tre företagarföreningar och olika myndigheter.

Näringslivsenheten har också etablerat en matchningsfunktion. Matchningsfunktionen ska matcha ihop företag som har drabbats av uteblivna uppdrag tillsammans med andra företag som har full beläggning men som istället saknar personal. Matchningen kan på sikt också ske mellan kommun och företag där kommunen kan behöva extra resurser vid behov och då kan företagare timanställas.

Matchningsfunktionen finns hos oss på näringslivsenheten. Kontakta gärna oss så berättar vi mer. Näringslivsenheten finns här för dig som är företagare. Kontakta oss med dina frågor och funderingar så hjälper vi dig eller lotsar dig vidare till rätt person, säger Susanna Engström, näringslivsutvecklare.

Klicka här för att se näringslivsenhetens kontaktuppgifter.

Fler insatser för att stötta kommunens lokala företag

Förlängd betalningstid till kommunen

Håbo kommun har beslutat att de avgifter som faktureras till företag under perioden 20 mars till 30 september 2020, hanteras så att förfallodagen skjuts upp till tidigast 1 oktober 2020. De avgifter det handlar om är sophämtning hos företag, vatten- och avloppskostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.

Kommunen kortar ner betalningstiden till leverantörer

Fakturor som har skickats till kommunen efter den 23 mars kan företagare ange på fakturan att den ska betalas inom tio (10) dagar. Vid frågor kontakta, ekonomi@habo.se.

Uppskov/anstånd för fakturor som gäller årliga tillsynsavgifter

Alla företag som redan har fått fakturor för sina årliga tillsynsavgifter kan få uppskov. Ansökan om anstånd/uppskov för tillsynsavgifter ska skickas till ekonomi@habo.se

Uppskov/anstånd för hyror av lokaler som ägs av kommunen

Företagare och föreningar som har svårt att betala hyror för lokaler som ägs av kommunen kan söka om uppskov/anstånd. Ansökan ska skickas till kontaktcenter@habo.se

I första hand omboka istället för avboka

Kommunen väljer att i första hand att omboka istället för att avboka företagsanknutna aktiviteter. Detta rör främst företag inom besöksnäring.

Tidsfrister och svarstider i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs, där det är möjligt

Kommunen har beslutat att skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska. Kommunen kommer att prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Kommunen kommer föra dialog med företagare som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden.

Information till livsmedelsföretagare

Miljöavdelningen har sammanställt information och stöd till kommunens livsmedelsföretagare med anledning av coronaviruset och den nya föreskriften för livsmedelsanläggningar.

Mer information till dig som är företagare

Håbo kommun har skapat en samlingssida till dig som är företagare.

Klicka här för att komma till sidan

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster