Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ny smidig e-tjänst för dig som ska söka bygglov

Från den 18 maj erbjuder Håbo kommuns bygg- och miljöförvaltning en ny e-tjänst för alla typer av bygglov, anmälningsärenden, förhandsbesked samt kart- och mättjänster. Med den nya e-tjänsten Minut Bygg blir det enklare än tidigare att göra rätt. Med hjälp av inbyggda stöd och kontroller får du hjälp att fylla i dina uppgifter korrekt och komplett.

Så här berättar Malin Salander, utvecklare på bygglovavdelningen, och projektledare för övergången till den nya e-tjänsten:

Varför en ny e-tjänst?

Vår nya e-tjänst är mer användarvänlig och hjälper den sökande att fylla i uppgifter korrekt och komplett redan från början, vilket gör att handläggningstiderna blir kortare. Idag får vi många frågor om vad som händer i ärendet, och med den nya e-tjänsten sker återkoppling till den sökande automatiskt och ger löpande information i ärendet under handläggningstiden. Det gör att du som söker hela tiden är uppdaterad.

Vad kan jag använda den nya e-tjänsten till?

Bland annat kan du ansöka om bygglov, anmäla eldstad, och beställa nybyggnadskarta och mätuppdrag.

Är det något mer du vill berätta?

Den nya e-tjänsten kommer även att underlätta och bidra till framtida utveckling i bland annat bygglovsprocessen. Den digitala utvecklingen är ett viktigt steg för oss alla. Vi vill upprätthålla en god service till våra medborgare och företag genom att ha en enkel e-tjänst med tydliga instruktioner för att göra rätt. Vår förhoppning är att fler ärenden ska vara kompletta vid ansökningstillfället. Det ska vara lätt att göra rätt!

Från den 18 maj hanterar du alla dina ärenden – både pågående och nya – i den nya e-tjänsten.

Följ ditt ärende

Din ansökan eller anmälan tas emot av bygglovavdelningen och ärendet fördelas till en handläggare. Under tiden vi handlägger ditt ärende kontaktar vi dig via den e-postadress du har angett.

I den nya e-tjänsten kan du som privatperson eller företagare följa ditt ärende. Bland annat kan du komplettera ditt ärende, ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig eller som granne, och lämna meddelande till den som handlägger ditt ärende.

Liksom för många andra e-tjänster behöver du bank-ID för att logga in i Minut Bygg. När som helst under din registrering kan du spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på ”Mina ärenden” längst upp på sidan.

Det här använder du Minut Bygg till

Ansökningar och anmälningar när du vill:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Glasa in en befintlig balkong eller uteplats
 • Sätta upp skyltar
 • Bygga en ny attefallsbyggnad
 • Göra attefallsåtgärder
 • Ändra en befintlig byggnad
 • Installera eldstad
 • Få rivningslov eller marklov
 • Få förhandsbesked
 • Bygga mur eller plank

Ansöka om

 • Slutbesked

Lämna

 • Svar vid grannhörande

Anmäla

 • Kontrollansvarig

Beställa

 • Kartor (nybyggnadskarta, utdrag ur primärkartan, lägeskontroll)
 • Mättjänster (husutstakning, polygonpunkter och fixar, övriga mättjänster)

Frågor eller synpunkter?

Välkommen att kontakta oss via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0171-525 00 eller via e-post kontaktcenter@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster