Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Konstruktiva samtal mellan näringslivet och politiken i Håbo

Representanter för företagarna i Håbo, Svenskt Näringsliv och politiker och tjänstemän i Håbo kommun träffades den 15 oktober för en så kallad Walk and Talkpromenad i Vibyspåret i Bålsta.

Kommunfullmäktiges ordförande Björn Erling (M) hälsade deltagarna välkomna och pratade om hur viktiga våra lokala småföretag är för lokalsamhället och inte minst kommunens ekonomi.

Representanter för företagarna i Håbo, Svenskt Näringsliv och politiker och tjänstemän i Håbo kommun träffades den 15 oktober för en så kallad Walk and Talkpromenad i Vibyspåret i Bålsta. Kommunfullmäktiges ordförande Björn Erling (M) hälsade deltagarna välkomna och pratade om hur viktiga våra lokala småföretag är för lokalsamhället och inte minst kommunens ekonomi.

Drygt tjugo företagare och politiker i Håbo deltog i promenaden för att diskutera framtiden för näringslivet i Håbo. Evenemanget arrangerades i samarbete med Svenskt Näringsliv som arbetar för ett bättre företagsklimat. De frågor som kom upp noterades och kommer att följas upp i det kommunala arbetet.

Vi hoppas alla på att politiken kan uppnå enighet för Håbos bästa så att inte utvecklingen bromsas. Och den debatt som förs på sociala medier drabbar även oss företag negativt säger Susanne Norén, styrelseledamot i Håbo Företagare.

En viktig del för företagarna är en fortsatt dialog mellan företagen och politiken.

Andra frågor som togs upp var bland annat hur kommunen kan anpassa upphandlingsförfarandet så fler lokala företag kan delta i dessa, hur företagen kan vara en resurs för kommunen i till exempel arbetet kring ungas kunskaper om entreprenörskap och hur planprocessen kan bli mer förutsägbar och begriplig.

Många frågor kom upp som jag känner igen från den dialog vi haft med företag runt exempelvis planfrågor. Det är viktigt att det arbetet får ett lyft nu i den nya organisationen som vi skapar runt näringsliv och runt planfrågor.

Dagens diskussioner ingår i underlaget för den näringslivsstrategi som håller på att tas fram och fler aktiviteter där dialogen kan fortsätta planeras framöver.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster