Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Samarbete för ett hållbart Håbo

Håbo kommun har genomfört ett första samtal med en av kommunens största privata arbetsgivare för att öppna upp för samarbeten kring hållbarhetsfrågor. Lokal samverkan är en viktig del av hållbarhetsstrategin som håller på att tas fram av kommunstyrelsens förvaltning.

Under året har Håbo kommun arbetat med en hållbarhetsstrategi för att skapa en hållbar samhällsutveckling. I samband med det genomför delar av kommunledningen nu möten med de största privata arbetsgivarna på orten för att lära sig mer om företagens hållbarhetsarbete och hur vi kan samarbeta för bättre resultat.

Det är viktigt att vi tar ett långsiktigt ansvar för naturen och framtiden och det måste göras i samverkan med andra aktörer, säger Mattias Jonsgården, kommundirektör.

Under det digitala mötet berättade Gyprocs platschef Daniel Easter bland annat om arbetet med att återuppbygga den naturmark som drabbades av jordskred och gled ut i vattnet för ett par år sedan. En del av hållbarhetsarbetet handlar om att bevara den biologiska mångfalden i närområdet, något de har fokuserat på vid återställningen av marken. Gyproc presenterade även sina mål om att minska koldioxidutsläpp och energianvändning i anläggningen, klimatmål som är del av Saint-Gobains globala åtagande om att uppnå koldioxidneutralitet år 2050.

Vi ser ett stort värde i att samarbeta med Håbo kommun kring både närmiljön och lokalsamhället, säger Daniel Easter. Idag är hållbarhet en av våra viktigaste frågor. För oss som ett företag i Håbo betyder det att vara en bra granne i det lokala samhälle som vi är verksamma i samtidigt som vi, som ett större företag, intar en ledande position när det gäller att möta de globala hållbarhetsutmaningarna.

Gyproc är del av den internationella koncernen Saint-Gobain som har 170 000 anställda världen över. Anläggningen i Bålsta har 140 anställda varav många även bor på orten. Hållbarhetsstrategin som Håbo kommun nu arbetar med lyfter de tre aspekter av hållbarhet som pekas ut i FN:s globala hållbarhetsmål: de ekologiska, ekonomiska och sociala.

Vi ser många områden där vi kan arbeta tillsammans med våra lokala företag för att snabbare nå de globala hållbarhetsmålen, säger Anna Atterlöf, miljöstrateg i Håbo kommun och den som ansvarar för hållbarhetsarbetet. Ju större engagemang bland de som bor och verkar i Håbo desto effektivare blir även vårt arbete från förvaltningsorganisationen.

Innan årets slut ska ytterligare tre av de största företagen få digitala besök av kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg, kommundirektör Mattias Jonsgården, näringslivschef Jenny Lindberg och miljöstrateg Anna Atterlöf.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster