Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Verksamhetsområdet Västerskog i fokus på företagarträff

Över tjugo personer loggade in till den digitala träff kring Västerskogs industriområde som Företagarna Håbo bjudit in till på måndagen.

Företagarna Håbos ordförande Malin Bergman Solming hälsade välkommen och lämnade ordet till Mats Eriksson som är ny samhällsbyggnadschef i Håbo kommun. Han pratade om sin bakgrund inom både kommun och länsstyrelse och har erfarenhet av både samhällsbyggnads-, plan- och näringslivsfrågor.

Åsa Odelfalk som är bygglovschef berättade om läget i Västerskog gällande detaljplaner och kommande etableringar. Logistik Bålsta är indelat i olika kvarter och i kvarter 3 och 4 pågår nu byggen av Dagab och i kvarter 5 och 6 kommer Dahl etablera ny lagerbyggnad inom ett par år. Detaljplanen för kvarter 5 och 6 är överklagad och besked från mark- och miljödomstolen väntas före sommaren. En gasdrivmedelsstation är också på gång men kräver först en planändring.

Ulla Lindroth Andersson, gatu- och parkchef berättade om den dagvattenanläggning som har anlagts vid Balders hage, för att hantera avrinningen från Logistikområdet. Vattnet passerar dammarna innan det fortsätter rinna genom Bålsta och ut i Mälaren vid St Eriksområdet. I samband med att man anlagt dammar har området iordningsställts för rekreation, med bänkar och grillplats.

Under mötet diskuterades också trafiksituationen både nuvarande och kommande transporter samt planer för att anlägga parkeringsfickor i området. En arbetsgrupp för detta upprättades av deltagare på mötet.

Mattias Åhlin, site manager för Dagabs etablering i Logistik Bålsta berättade om den helautomatiserade lagerbyggnaden och hur bygget fortskrider. Byggnaden blir en av Europas största logistikcenter med över 1000 medarbetare. År 2023 ska lagret vara i full drift och man har ett nära samarbete med Håbo kommun kring alla delar runt etableringen, t ex bostäder, rekrytering och trafiklösningar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster