Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Tillväxtrådet viktigt för det lokala näringslivet

Det lokala näringslivet är viktigt för kommunens utveckling och för att kunna ta in företagens syn på strategiska frågor finns Tillväxtrådet där Liselotte Grahn Elg är ordförande.

På det senaste kommunstyrelsesammanträdet togs beslut om att revidera reglementet för Tillväxtrådet eftersom näringslivsarbetet sedan ett år tillbaka bedrivs inom kommunstyrelsens förvaltning och inte som tidigare i bolagsform. Tillväxtrådets uppgift är att vara ett dialogforum där kommunen och det lokala näringslivet diskuterar frågor som påverkar de lokala företagen och deras förutsättningar. I rådet ingår fyra föreningar som representerar lokala företag: Håbo Företagare, Företagarna Håbo, Håbo Qvinnors Företagsnätverk och Lantbrukarnas Riksförbund. Dessutom ingår företrädare för lokala företag från olika branscher samt kommunalråden och ett par tjänstemän från förvaltningsorganisationen.

Tillväxtrådet är ett viktigt forum för oss som fattar besluten, säger Liselotte Grahn Elg, kommunstyrelsens ordförande. Vi behöver prata med våra lokala företag för att ha med ha med näringslivets perspektiv, och rådet ger oss en plattform för dessa samtal.

Vid det senaste mötet i Tillväxtrådet fick näringslivsenheten i uppdrag att sätta ihop en grupp som ska arbeta med kompetensförsörjningsfrågan eftersom den är aktuell för många lokala företag.

Många företag har svårt att hitta rätt kompetens när de ska rekrytera och det blir ett problem både för det enskilda företaget men också för oss som kommun, säger Jenny Lindberg, näringslivschef. Vi behöver väga in näringslivets behov när vi planerar för framtidens utbildningar, så det här är ett viktigt område att samarbeta inom.

Tillväxtrådet sammanträder fyra gånger om året och nästa möte äger rum den 16 mars.

Länk till Tillväxtrådets kallelser och protokoll.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster