Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tillväxtrådet viktigt för det lokala näringslivet

Det lokala näringslivet är viktigt för kommunens utveckling och för att kunna ta in företagens syn på strategiska frågor finns Tillväxtrådet där Liselotte Grahn Elg är ordförande.

På det senaste kommunstyrelsesammanträdet togs beslut om att revidera reglementet för Tillväxtrådet eftersom näringslivsarbetet sedan ett år tillbaka bedrivs inom kommunstyrelsens förvaltning och inte som tidigare i bolagsform. Tillväxtrådets uppgift är att vara ett dialogforum där kommunen och det lokala näringslivet diskuterar frågor som påverkar de lokala företagen och deras förutsättningar. I rådet ingår fyra föreningar som representerar lokala företag: Håbo Företagare, Företagarna Håbo, Håbo Qvinnors Företagsnätverk och Lantbrukarnas Riksförbund. Dessutom ingår företrädare för lokala företag från olika branscher samt kommunalråden och ett par tjänstemän från förvaltningsorganisationen.

Tillväxtrådet är ett viktigt forum för oss som fattar besluten, säger Liselotte Grahn Elg, kommunstyrelsens ordförande. Vi behöver prata med våra lokala företag för att ha med ha med näringslivets perspektiv, och rådet ger oss en plattform för dessa samtal.

Vid det senaste mötet i Tillväxtrådet fick näringslivsenheten i uppdrag att sätta ihop en grupp som ska arbeta med kompetensförsörjningsfrågan eftersom den är aktuell för många lokala företag.

Många företag har svårt att hitta rätt kompetens när de ska rekrytera och det blir ett problem både för det enskilda företaget men också för oss som kommun, säger Jenny Lindberg, näringslivschef. Vi behöver väga in näringslivets behov när vi planerar för framtidens utbildningar, så det här är ett viktigt område att samarbeta inom.

Tillväxtrådet sammanträder fyra gånger om året och nästa möte äger rum den 16 mars.

Länk till Tillväxtrådets kallelser och protokoll.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster