Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Ekonomiskt stöd riktat till föreningar i Håbo kommun

Under 2020 har många föreningar drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Därför erbjuder Håbo kommun nu stöd riktat till föreningar.

Bakgrund till stödet är:

 • Många idrottsföreningar avbokar sina halltider för säsongen efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och direktiv från idrottsförbunden. En del föreningar har kunnat bedriva träning utomhus.
 • Många kulturaktiviteter som kulturföreningar har planerat att genomföra har blivit inställda.
 • Föreningar har svårt att betala sin hyror på grund av minskade intäkter.

Ekonomiska lättnader för föreningar

För att underlätta för föreningar finns nu möjlighet till följande lättnader.

 1. Framtida bidrag som baseras på genomförda aktiviteter räknas på år 2019 istället för år 2020.
  Under 2021 avkrävs inga handlingar från 2020 såsom årsmötesprotokoll och andra handlingar för att söka bidrag. Redovisning för 2019 års aktiviteter kommer vara underlag när nya bidrag söks 2021.

  De föreningar som under mars-april ställde in sina träningar/matcher fram till sommaren blir inte fakturerade för de tider som avbokats. Föreningar blir bara debiterade för tider de använder.

  Om din förening blivit drabbad
  Ansök som vanligt via bidrag.habo.se. Uppge närvaromarkeringar från 2019 och/eller ladda upp handlingar från årsmötet 2019.

 2. Inga krav på återbetalning för utbetalda stöd trots att verksamheten inte går att genomföra.
  Inga krav på återbetalning av aktiviteter för redan utbetalda bidrag trots att verksamheten inte går att genomföra. Detta innebär att föreningen redovisar för förlorade kostnader samt att det är på grund av Corona.

  Om din förening blivit drabbad
  I redovisning av föreningens aktiviteter anger du om aktiviteten inte kunnat genomföras på grund av Coronapandemin och blir då inte återbetalningsskyldig. Redovisningsblanketter hittar du på habo.se under stöd och bidrag för föreningar.

 3. Lättnader för hyreskostnader
  De föreningar som har minskade intäkter på grund av Corona kan söka lättnader på hyran Bedömning sker individuellt för varje förening och lättnader sker retroaktivt. Detta gäller för föreningar som har fasta hyresavtal hos kommunen. Möjligheten att få lättnader på hyran görs när förening själv har tagit initiativ. Föreningen får då anstånd på hyresfakturan medan utredning görs. De föreningar som ställt in sina träningar/matcher fram till sommaren blir inte fakturerade för de tider som avbokats.

  Om din förening blivit drabbad
  Kontakta oss på forening@habo.seSidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster