Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Friluftsverksamhet för kvotflyktingar och nyanlända

Två människor och en häst

Kultur- och fritidsförvaltningen driver och leder friluftsverksamhet för att främja psykisk hälsa och integration för målgruppen kvotflyktingar och nyanlända familjer. Satsningen görs inom ramen för projektet Psykisk hälsa och finansieras med statsmedel.

Aktiviteten drivs i samarbete med socialförvaltningen och elevhälsan och är en av flera hälsofrämjande utvecklingsinsatser under hösten.

Nilay Yelkenci (verksamhetsutvecklare integration), Jennifer Martins (verksamhetsansvarig kultur, barn och unga) samt Cecilia Gomes (hälsopedagog) är initiativtagare till utvecklingsinsatserna som syftar till att barn och unga ska ha en stark självkänsla, egenmakt och framtidstro samt goda förutsättningar att klara sig senare i livet oavsett bakgrund.

Det finns stora utmaningar både vad gäller den psykiska och fysiska hälsan bland målgruppen kvotflyktingar och nyanlända. Jag ser att vi genom våra friluftsverksamheter kan bidra till att motverka långvarigt stress, trauma och depression, snabbt skapa goda minnen och ge stöd för psykisk hälsa, säger Nilay.

Friluftsverksamheterna sträcker sig från terapeutiska möten med hästar och prova på vintersport-aktiviteter till informationspromenader om allemansrätten. Verksamheterna ska skapa en välkomnande miljö där deltagarna kan känna sig trygga.

I verksamheterna används självklara resurser som natur, djur och idrott för att främja hälsa, utveckling och integration. Alla dessa aktiviteter designas för att skapa känslor som är kopplade till frihet, värdighet och autonomi hos målgruppen.

En avgörande framgångsfaktor i projektet är att kunna arbeta med ett tvärdisciplinärt team med en bredd av kompetenser och kontinuerlig kunskapsspridning om målgruppens behov och förutsättningar. Flyktingsekreterarnas närvaro spelar en stor roll i att öka målgruppens tillhörighetskänsla, lokalidentitet och bygga sociala relationer i sin nya närmiljö, säger Jennifer.

Tillsammans med flyktingsekreterarna Hevi Aziz och Aline Harerimana vill kultur-och fritidsförvaltningen öka kännedom om fritidsaktiviteter och föreningsliv för nyanlända. På det sättet hoppas verksamheten förstärka befintliga insatser vid flyktingmottagandet och gynna etablering och integration av målgruppen i Håbo kommun.

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster