Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Förstudie inför framtidens gymnasium i Håbo

Barn- och utbildningsförvaltningen i har startat en förstudie som ska utreda förutsättningarna för en framtida och större gymnasieskola i Håbo kommun. Förstudien genomförs under våren 2020.

Första steget mot en framtida gymnasieskola är taget efter att barn- och utbildningsnämnden i höstas beslutade att en förstudie ska utreda förutsättningarna för en större gymnasieskola med 1000-1200 elever i Bålsta tätort. Carl-Johan Torstenson som är ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommun säger:
– Befolkningsprognosen för 2020-2030 visar en ökning av antalet unga i gymnasieåldern 16-18 år. Ett ökat elevantal och högt söktryck på gymnasiet gör att vi ser ett behov av en större gymnasieskola i Håbo kommun. En större skola skulle ge oss möjligheter att utöka nuvarande teoretiska program och starta yrkesprogram. Om det kommer att bli en ombyggnation av befintliga lokaler eller en nybyggnation är för tidigt att säga. Det ska vi ta ställning till senare i processen.

Förstudien - ett första steg

Förstudien som utreder hur en framtida gymnasieskola i Håbo skulle kunna se ut genomförs av LINK arkitektbyrå tillsammans med Håbo kommun. Den pågår under våren 2020 och ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden hösten 2020.

Ungdomar är med och tycker till

Elever, lärare och andra grupper får möjlighet att vara med och tycka till i förstudien. Onsdagen den 4 mars arrangeras bland annat en workshop för elever på gymnasiet. Catharina Wakim som är verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen i Håbo kommun säger:
– Vi har påbörjat förstudien genom att genomföra olika aktiviteter, rundvandringar i gymnasiets lokaler, studiebesök och workshops med lärare, elever och andra grupper för att få fram underlag som ska vägas in tillsammans med övrigt underlag i rapporten. Gymnasieverksamheten håller på att växa ur sina nuvarande lokaler som har byggts om och byggts på sedan 90-talet. Förstudien är ett första steg mot en hållbar gymnasieskola i Håbo.

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta Catharina Wakim, verksamhetschef för gymnasium och vuxenutbildning i Håbo kommun.
E-mail: catharina.wakim@habo.se

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster