Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Elever får lära sig att förhindra våld - innan det sker

På grundskolor i Håbo får elever lära sig hur man kan förhindra machokultur, osunda normer och våld bland barn och unga. Syftet är att förebygga våld tidigt, innan det sker. Arbetet är kopplat till ett nationellt våldsförebyggande program som heter Mentors in Violence Prevention.

Pratar om machokultur, osunda normer och våld tillsammans

Skolorna Gröna Dalen och Futurum är utvalda att först genomföra programmet under hösten. Under 14 lektioner ställs elever i årskurs 7 inför olika scenarion med stöd av sin lärare. De reflekterar kring machokultur, våld, normer och får lära sig om sunda normer utan våld.

– Vi har precis börjat arbeta med programmet i två skolor och jag har fått positiva reaktioner från lärare och elever. Förutom att prata om machokultur, våld och normer så får de träna på att ta ansvar för varandra och sin miljö i skolan. Vi ger dem verktyg och hoppas att de ska bli tryggare och våga ta ställning mot våld. De får också känna kraften som finns i att göra saker tillsammans och kunna påverka, säger Anette Nordin som är kurator på Futurum.

Mentors in Violence Prevention ska förebygga våld

Programmet handlar inte om att lösa akuta problemsituationer, men att förebygga våld innan det sker. Här spelar ungas normer och ställningstaganden en viktig roll. Programmet handlar främst om mäns och killars våld.

Eleverna får möjlighet att:

  • prata med jämnåriga om machokultur, osunda normer och våld med stöd av vuxna
  • en gemensam förståelse om vad våld är
  • uppmärksamma att kön spelar roll i hur våld uttrycks och påverkar
  • verktyg att bli aktiva åskådare som vågar ta ställning mot våld

Barn- och utbildningsförvaltningen har sökt medel från Sveriges Kommuner och Regioner för att genomföra arbetet. Håbo är en av 46 kommuner i Sverige som gör det. Förhoppningen är att fler skolor ska få möjlighet att vara med i framtiden.

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster