Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Elevhälsa i fokus när barn- och utbildningsförvaltningens ledare träffas

Lena Norrman och Stefan Grybb

När barn- och utbildningsförvaltningens chefer och rektorer träffas 10 november står barn- och elevhälsoarbetet i fokus. Syftet är att utveckla arbetet framåt tillsammans och lära av varandra. – Barn- och elevhälsoarbetet är oerhört viktigt och är kärnan i våra verksamheter, säger Lena Norrman, verksamhetschef för barn- och elevhälsoenheten i Håbo kommun.

Det känns positivt att kunna träffas igen fysiskt och prata om elevhälsa. Vi vill utveckla arbetet framåt tillsammans och lära av varandra, inleder Stefan Grybb, förvaltningschef.

Representanter från barn- och elevhälsan är med på mötet för att berätta om sitt arbete och sina erfarenheter. Lena Norrman som är verksamhetschef för barn- och elevhälsan i Håbo kommun säger:

Att arbeta främjande och förebyggande med barns och elevers hälsa och lärande från tidig ålder är viktigt. Hälsa och lärande hör ihop. Mår man bra är det lättare att lära sig och när man lär sig kan det bidra till ökad hälsa och välbefinnande.

Elevhälsoarbetet i skolan - ett främjande och förebyggande arbete

I Håbo kommun finns centrala barn- och elevhälsan med bland annat psykologer, kuratorer, speciallärare och skolsköterskor som arbetar förebyggande och hälsofrämjande för eleverna.
Skolan har i uppdrag att:

  • främja elevers hälsa och lärande
  • förebygga ohälsa och hinder för lärande

Förskolans arbete

I förskolan stödjer barn- och elevhälsans specialpedagoger och förskolecoacher i det främjande och förebyggande arbetet. Genom utbildningar i exempelvis tydliggörande pedagogik, handledning och konsultation skapas en gemensam kunskapsbas på alla förskolor.

Forskning visar samband mellan skolprestationer och hälsa

I en kunskapsöversikt från Kungliga Vetenskapsakademin pekar forskare på ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. Resultaten visar att god hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. De visar också att lärande i sig, att gå ut skolan med godkända betyg, leder till minskad ohälsa, kriminalitet och utanförskap.

Läs mer om sambandet mellan hälsa och lärande i Skolverkets kunskapsöversikt.
Hälsa för lärande – lärande för hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om barn- och elevhälsoarbetet i Håbo kommun?

Då är du välkommen att kontakta:
Lena Norrman, verksamhetschef för barn-och elevhälsan
lena.norrman@habo.se

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster