Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Arbetsstödet – en väg till arbete och sysselsättning

Pia Johansson, Ann Larsson Sommar, Yvonne Niklasson och Sofi Käppe jobbar på socialförvaltningens verksamhet Arbetsstödet.

Arbetsstödet är en av socialförvaltningens verksamheter som finns inom socialpsykiatrin och vänder sig till personer som har psykisk ohälsa. Tillsammans med personen arbetar coacher för att hitta ett arbete eller en sysselsättning som passar för den egna individen. Sedan starten har arbetsstödets verksamhet stöttat nio personer till den öppna arbetsmarknaden. Att skapa hopp, arbeta efter ett strukturerat arbetssätt och ge ett tydligt stöd är några av framgångsnycklarna.

På arbetsstödet arbetar tre stycken arbetscoacher, en arbetsledare och en enhetschef. Tillsammans arbetar gruppen för att personer med psykisk ohälsa ska hitta ett arbete eller en sysselsättning.

Vi stöttar personer som har varit ifrån arbetsmarknaden länge att komma ut i arbete eller i studier. Man måste ansöka om arbetsstöd och det krävs ett biståndsbeslut av kommunens handläggare. När beslutet är godkänt så kommer man hit, säger Yvonne Niklasson, arbetscoach.

IPS – en metod för ett lyckat resultat

På arbetsstödet jobbar gruppen efter metoden IPS, (Individual placement and support) som är rekommenderad av socialstyrelsen. Målet är att stödja personer med psykisk ohälsa att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Förutsättningen är att hitta rätt matchning mellan person och arbetsplats. När arbetet startar genomförs en kartläggning och en individuell plan i samråd med klienten.

Vi börjar med en kartläggning som vi kallar det. Det är en form av intervju där vi tillsammans med personen går igenom hur livet ser ut just nu och hur livet har sett ut. Det kan vara alltifrån om vilka drömmar personen har när det kommer till arbete eller om man kanske skulle vilja börja plugga. Vad man är nöjd med, vad man vill förändra med mera. Allt sker såklart i samråd med klienten och det är klienten som bestämmer takten. För att vi ska kunna stötta på bästa sätt är kartläggningen ett mycket viktigt verktyg i arbetet framöver, säger Sofi Käppe, arbetscoach.

När kartläggningen är färdig finns det en plan. Då sker en ny dialog tillsammans med kommunens biståndshandläggare och eventuella företag eller organisationer kontaktas där det kan finnas en möjlighet till ett arbete eller en praktikplats. Arbetscoacherna finns med under hela resan.

Vi stöttar klienterna med exempelvis kontakt med arbetsgivare. Oftast finns det ett specialintresse hos klienten och då kontaktar vi olika företag som kan vara intressanta för just det här uppdraget. Allt sker i samråd med klienten, ibland ringer vi från arbetsstödet till företag och ibland vill klienten ringa själv. Är studier det som är intressant hjälper vi till att försöka hitta studier som känns roligt och motiverande, säger Yvonne Niklasson.

Att skapa hopp – det finns en plats för alla

Att skapa självförtroende och hopp är något som är mycket viktigt.

Flera av våra klienter har varit utanför arbetsmarknaden länge och då kan det ibland kännas svårt att hitta sitt eget syfte och sin roll. Många som kommer hit och kan känna sig vilsna. Det kanske har funnits en bakgrund där ingen har trott på en. Här tror vi. Här är det jätteviktigt att vi finns och ger hopp. Det finns en plats för alla och det är viktigt att understryka, säger Yvonne Niklasson.

Ett stöd på den nya arbetsplatsen

När en klient får ett arbete finns personalen på arbetsstödet med även där.

Allt sker såklart i samråd med klienten. Ibland följer vi med första gången man är ute på en arbetsplats. Vi har sen en nära kontakt med arbetsplatsen och klienten där vi kontinuerligt stämmer av hur det går med uppföljningsmöten. Vi är också med i början och sätter arbetsuppgifterna tillsammans med klienten och arbetsgivaren. Det är oftast färdiga arbetsuppgifter där alla vet exakt vad som förväntas. Det skapar en trygghet, säger Sofi Käppe.

Ut till öppna arbetsmarknaden – en framgångsfaktor

Sedan starten har arbetsstödet hjälpt nio personer ut på den öppna arbetsmarknaden. Klienterna har alltså bytt försörjningsstöd/ sjukskrivning mot lön i någon form. Ett lyckat resultat som personalen och klienterna gläds åt. Pia Johansson arbetar som enhetschef på arbetsstödet och receptet för ett lyckat resultat beskriver hon som:

Det är fantastiskt att vi kan stötta personer ut på den öppna arbetsmarknaden. Det är viktigt att alla får känna att det finns en plats. Även forskningen visar att har vi en plats där vi känner oss behövda så mår vi också psykiskt bättre. Det är en grund som jag vilar på. Att vi också arbetar efter metoden IPS är viktigt för det har hjälpt oss att lotsa personer genom processen på ett mycket tydligt sätt. Givetvis krävs det också professionella coacher som jobbar enligt modellen och som har kunskapen att locka fram en förändringstanke hos klienten. Det är mina medarbetare jätteduktiga på, säger Pia Johansson.

Det bästa – att få följa resan

Att arbetscoacherna trivs med sitt arbete och sitt uppdrag råder det inga tvivel på.

Det är fantastiskt att få följa våra klienters resa, att vi får en tillåtelse att få vara med och sen se personerna nå nya mål. Det är en fantastisk känsla. Vi vill säga att vi har världens bästa jobb, säger Sofi Käppe och Yvonne Niklasson.

Fakta om arbetsstödet

Arbetsstöd är en verksamhet inom socialpsykiatrin som startade den 1 januari 2016 och vänder sig till personer som har psykisk ohälsa. Personalen på arbetsstödet arbetar tillsammans med personer för att hitta ett arbete eller en sysselsättning. För att få arbetsstöd krävs ett biståndsbeslut.

Läs mer om arbetsstödet på www.håbo.se/arbetsstöd

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster