Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Så här tycker de äldre om äldreomsorgen

Den 23 september presenterade Socialstyrelsen den årliga undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Håbo kommuns resultat presenterades på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 3 november.

I resultatet för hemtjänsten har 60,1 procent av de tillfrågade svarat på undersökningen. I flera frågor får kommunens hemtjänst och privata hemtjänstutföraren mycket positiva resultat. Bland annat upplever över 90 procent av alla svaranden att de får bra bemötande (97%), de känner förtroende för personalen (92%) och är sammantaget nöjda och trygga (90%) med hemtjänsten.

I resultatet för särskilt boende har 37,2 procent av de tillfrågade svarat. Det är en sänkning från föregående års svarsfrekvens som var 58,5 procent. Dock upplever över 90 procent av alla som har svarat att de får bra bemötande av personalen (100%), att personalen tar hänsyn till den boendes egna åsikter och önskemål (94%) och att man har förtroende för personalen (91%).

Vi ser flera positiva områden, bland annat kring bemötande- och förtroendefrågor. Dock har svarsfrekvensen sjunkit och där tittar vi på hur vi hur det kan utvecklas och förbättras. Vi ser också att en lägre svarsfrekvens för särskilt boende visas för hela landet i år och det hänger sannolikt ihop med coronapandemin. Här i socialförvaltningens verksamheter pågår det också ett löpande arbete hur varje verksamhet arbetar vidare med resultatet, säger Elisabeth Lannergård, avdelningschef på socialförvaltningens avdelning samverkan, kvalitet och utveckling.

Fakta om undersökningen

Socialstyrelsen genomför varje år den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och har gjort det sedan 2013. Undersökningen riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på särskilt boende för äldre (SÄBO).

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster