Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommunens vård- och omsorgsverksamheter får bra resultat om hygienrutiner och klädregler

Den 24 november släppte Sveriges kommuner och regioner (SKR) resultatet av hur landets kommuner och regioner arbetar med hygienrutiner och klädregler. Håbo kommuns vård- och omsorgsverksamheter får mycket bra resultat och placerar sig över rikets snitt i många mätpunkter och resultatet har dessutom förbättrats på många mätpunkter jämfört med vårens undersökning. Här kan du läsa mer när Irene Eklöf, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) berättar mer.

Irene Eklöf, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Irene Eklöf, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Mätningen av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes under veckorna 40 och 41.

Det område där Håbo kommuns vård- och omsorgsverksamheter har förbättrats mest är att sprita händerna efter man tagit av sig plasthandskarna. Även det viktiga momentet att sprita händerna innan man sätter på sig rena handskar har också ökat. Orsaken till förbättringen beror på flera saker.

En stor del är de utbildningsinsatser kring basal hygien som har genomförts i verksamheterna med hjälp och stöd från regionen med anledning av coronapandemin. Vi har också skapat egna rutiner hur personalen ska agera vid vård och omsorg av brukare/patienter med en misstänkt eller konstaterad covid-19. Enhetscheferna har regelbundna genomgångar av hygienrutiner med personalen och alla aktuella dokument finns samlat på ett lättillgängligt sätt, säger Irene Eklöf, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Egna observationer och mätningar varje månad

På varje särskilt boende finns det personal som är hygienombud som har särskilt i uppgift att mäta och observera verksamheternas hygienrutiner. Förutom att delta i de nationella mätningarna som SKR anordnar så genomför också hygienombuden observationsmätningar där man tittar på hur väl hygienrutiner följs och det görs varje månad sedan ett år tillbaka,

Sektionen för vårdhygien på Akademiska sjukhuset har tillsammans med nätverket av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i länet utformat riktlinjer med tydligare krav på hur arbetet med en god vårdhygien ska bedrivas i länets kommuner. Där framgår att observationsmätningar ska genomföras en gång per månad och sektionen har också utbildningar för de som ska utföra observationsmätningarna, berättar Irene Eklöf.

När mätningarna har genomförts tar verksamhetens enhetschef del av resultatet från observationsmätningen och diskuterar resultat samt eventuella åtgärder med personalgruppen. De enheter som inte genomför observationsmätningar, utför istället självskattningar två gånger per år.

Att genomföra observationsmätningar en gång i månaden och självskattningar två gånger per år ingår i den nuvarande egenkontrollen och den har inte ändrats under pandemin. Dock har självklart fokus på följsamhet varit betydligt större nu, säger Irene Eklöf.

Att resultatet på SKRs undersökning är bra ser Irene Eklöf som mycket positivt och glädjande.

Det känns såklart väldigt roligt att vi har fått bra resultat på SKRs undersökning där resultatet har förbättrats på många mätpunkter. Vi har en väldigt fin vård och omsorg idag och vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra arbetet där det går, säger Irene Eklöf.

Undersökningen är ett viktigt verktyg

I rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar Irene Eklöf för att kommunens brukare/patienter får en god och säker vård.

Att minska risken för smittspridning har alltid varit en viktig uppgift inom vården, såväl hos oss i kommunen som på sjukhus. Med coronapandemin är arbetet med att minska risken för smittspridning viktigare än någonsin. De mätningar om följsamhet till hygienrutiner som SKR anordnar är ett värdefullt redskap för att se brister och kunna genomföra förbättringar. Det är också en fördel att varje enhet kan själv gå in på databasen och enkelt se sina resultat, säger Irene Eklöf.

Mer om SKRs undersökning

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på medarbetare inom vård och omsorg i kommuner och regioner. Medarbetarnas följsamhet till åtta grundläggande hygiensteg och klädregler har observerats. I Håbo kommun har kommunens särskilda boenden för äldre inklusive korttidsplatser deltagit.

Klicka här för att läsa mer på SKRs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om kommunens vård- och omsorgsverksamheters arbete i
coronapandemin

På håbo.se finns det en informationssida där du kan läsa hur kommunens vård- och omsorgsverksamheters arbete ser ut i coronapandemin.

Klicka här för att läsa mer

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster