Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 6 april

Den 6 april sammanträdde vård- och omsorgsnämnden. Här kan du läsa om några av de beslut som togs.

Hyresmodell Äldreomsorg

På sammanträdet beslutade vård- och omsorgsnämnden att ge socialförvaltningen i uppdrag att i samarbete med kommunens fastighetsavdelning ta fram ett förslag till hyressättningsmodell som gäller för kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

Kommunen har inte någon modell för hyressättning i vård- och omsorgsnämndens verksamheter. För att kunna ta fram en modell för hyressättning behöver socialförvaltningen utreda flera olika frågor. Frågor som behöver utredas är bland annat kostnader, hyressättningar, hur enskilda som beviljas insats i form av särskilt boende påverkas samt behov av eventuella subventioner.

Utredningen ska ligga till grund för ett förslag på hyresmodell. Modellen ska vara klar att tas i bruk nästa år, år 2022. Hyresmodellen ska säkerställa en transparent och likvärdig hyressättning i de kommunala vård och omsorgsverksamheterna.

När förslaget är färdigt kommer berörda informeras.

Utredning om anhörigpeng

Från den 1 juli 2021 och ett år framåt införs insatsen hemvårdsbidrag på försök. Hemvårdsbidrag är benämningen för det som också kallas för anhörigpeng.

Insatsen går ut på att den enskilde som har behov av omvårdnadsinsatser i hemmet som görs av en anhörig ska få bidrag. Bidraget betalas ut till den som har behov av omvårdnadsinsatser och den enskilde ersätter sedan den närstående som ger omvårdnadsinsatsen i hemmet. Ersättningen är skattefri för den som får bidraget.

Förvaltningens modell är samma modell som används i Stockholms stad. Biståndshandläggare prövar ansökan och fattar beslut om nivåindelning.

En utvärdering ska göras efter sex månader och tolv månader.

Fixartjänst för personer under 65 år

Nu kommer Fixartjänsten kunna hjälpa personer som är under 65 år och som har en funktionsnedsättning där det kan innebära en ökad risk för att ramla. Fixartjänsten har tidigare hjälpt personer 65 år och äldre. Ändringen träder i kraft när fixartjänsten öppnas. Fixartjänsten har varit och är stängd på grund av coronapandemin.

Utökningen av målgruppen görs på prov. Satsningen ska följas upp efter sex månader och utvärderas efter tolv månader.

Bakgrund:

Det finns en Fixarservice som utför sysslor i hemmet för att undvika fallolyckor för personer över 65 år. Utredningen har tittat på om denna målgrupp skulle kunna vidgas till personer som är under 65 år och har en funktionsnedsättning.
Läs mer om fixartjänsten på www.habo.se/fixartjanst

Om digitala inköp inom hemtjänsten

Socialförvaltningen vill erbjuda brukarna i hemtjänsten möjlighet att få stöd att handla mat via internet. Det är frivilligt för brukarna och möjligheten att handla på flera nätbutiker ska finnas. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att socialförvaltningen ska erbjuda hemtjänstens brukare att handla digitalt och genom satsningen kommer det att startas som ett projekt.

Syftet med projektet är att brukare som tidigare har fått hjälp att handla av personal i hemtjänsten får en större möjlighet att välja varor som finns i sortimentet. Målet är att brukaren även ska uppleva en trevlig stund tillsammans med personal när man handlar. I projektet ska det vara möjligt att handla från fler nätbutiker. Deltagande i projektet är frivilligt och för de som väljer att inte delta fungerar handlingen som tidigare.

Projektet ska följas upp och utvärderas efter sex månader. I utvärderingen ska det ingå hur upplevelsen för brukaren har varit. Utvärderingen ska redovisas i vård- och omsorgsnämnden.

Informationsbrev kommer skickas ut till alla som har hemtjänst.

Läs hela protokollet från sammanträdet den 6 april Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster