Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Zandra Edman, sjuksköterska på Solängens äldreboende är Silviasjuksköterska

Under ett års tid har Zandra Edman, sjuksköterska på Solängens äldreboende, studerat utbildningen Omvårdnadsvetenskap med inriktning vård vid kognitiv sjukdom som ges av Sophiahemmets Högskola tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet. Den 11 juni tog Zandra sin examen och nu är Zandra diplomerad till Silviasjuksköterska.

Zandra jobbar på Solängens äldreboende som är ett boende för personer med demenssjukdom. Viljan att utvecklas och specialiseras i sin roll är något Zandra ser som intressant och lockande.

Genom mitt arbete har jag velat specialisera mig inom exempelvis palliativ vård eller vård av äldre. När jag blev erbjuden att gå den här utbildningen tackade jag ja på en gång! Det är alltid roligt att fortbilda sig. Demensvården är oerhört komplex och viktig för så många människor, säger hon.

Teamarbete – en viktig del i vården

Under året har Zandra kombinerat studierna som har arrangerats på distans samtidigt som hon har arbetat som sjuksköterska på Solängens äldreboende. Genom utbildningen känner Zandra att hon har fördjupat sina kunskaper och samtidigt fått mer stöd i de bedömningar som hon dagligen gör i sitt arbete. Just teamarbete är något som Zandra särskilt lyfter fram.

Genom utbildningen har jag sett vikten av teamarbetet kring personen som har demens. Det är mycket viktigt att inkludera personen själv och de närstående utifrån deras önskemål och förutsättningar. Jag vill försöka sprida kunskapen om demenssjukdomar och demensvård där det är så viktigt att se personen bakom sjukdomen. Ett annorlunda beteende handlar ofta om försök att kommunicera eller uttrycka sina behov, säger Zandra.

Examinationsuppgiften kopplat till Solängen

I utbildningen har det, förutom kurser, ingått att genomföra en examinationsuppgift som handlar om att leda och utveckla framtidens vård av personer med kognitiv sjukdom.

I min examinationsuppgift har jag tillsammans med kollegor valt att fokusera på hur vi kan förbättra vårt teamarbete. Målet är att kunna fördjupa kunskaperna inom teamet, både om personen som har en demenssjukdom, om olika symtom vid demenssjukdom och hur dessa kan lindras eller förebyggas, berättar Zandra.

Arbetet som Silviasjuksköterska

Som Silviasjuksköterska arbetar Zandra särskilt utifrån ett palliativt förhållningssätt där symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete är viktiga delar. Fokus ligger på den demenssjukes livskvalitet och välbefinnande. Som Silviasjuksköterska är Zandra också en ambassadör för god demensvård.

Examensceremoni med diplom av H.M. Drottning Silvia

En fysisk examensceremoni är planerad till hösten. På den fysiska examensceremonin kommer Zandra att delta tillsammans med sina kursdeltagare där de får träffa H.M. Drottning Silvia som diplomerar alla examinerande studenter.

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster