Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Håbo kommun arbetar för en trygg hemtjänst med hög kvalitet

Håbo kommun fortsätter arbetet med att säkerställa kvaliteten i hemtjänsten. I somras genomfördes ett antal åtgärder, bland annat dialog- och informationsmöten med brukare och anhöriga samt en jourtelefonlinje till kundtjänst som ett komplement för ökad tillgänglighet. I höst fortsätter vi med ytterligare insatser för en trygg hemtjänst med hög kvalitet.

Under våren sa hemtjänstföretaget Buurtzorg upp avtalet med Håbo kommun som på mycket kort tid fick nästan dubbelt så många brukare som tidigare. Både brukare och anhöriga kände oro inför detta, en oro som vi tar på stort allvar och därför har vi genomfört och fortsätter att genomföra åtgärder inom hemtjänsten.

En åtgärd var att hyra in personal för uppdraget. Vi har fortfarande inhyrd personal men under september och oktober sker en successiv minskning eftersom vi bland annat har anställt fler undersköterskor med körkort, säger Sofia Claesson chef för hemtjänsten i Håbo kommun.

Hemtjänsten arbetar för en gemensam helhetssyn utifrån varje enskild brukares behov. I november bjuds brukare och anhöriga in till nya dialogmöten som en uppföljning av sommarens möten. Nya områdesindelningar skapas där hemtjänstpersonal, enhetschefer, biståndshandläggare, hemrehabilitering och hemsjukvård ingår.

Telefonlinjen till kundtjänsten har slagit väl ut och blir kvar som ett viktigt komplement för ökad tillgänglighet för brukare och anhöriga. Det visar sig bland annat genom att samtalen nu främst handlar om vardagliga frågor istället för synpunkter och klagomål som har minskat med 65 procent. Antalet händelser där brukare inte har fått sin medicin i rätt tid har också minskat betydligt.

Det tolkar vi som att vi nu utför de allra flesta av våra uppdrag på rätt sätt och i rätt tid, säger Sofia Claesson.

Åtgärder i hemtjänsten - Håbo (habo.se)

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster