Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Höjt minimibelopp för alla över 65 år

Riksdagen har beslutat att höja minimibeloppet för insatser enligt socialtjänstlagen och bostadstillägget för personer över 65 år. Förändringen började gälla den 1 augusti.

Den 1 augusti höjdes de lagstadgade minimibeloppen som regleras i socialtjänstlagen gällande avgifter. Motivet är att säkerställa att pensionärer med låga inkomster och som betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen ska få del av höjningen av bostadstillägget.

Hur påverkas jag?

De nya minimibeloppen omfattar alla pensionärer med insatser enligt socialtjänstlagen, inte bara pensionärer med bostadstillägg.

  • Du som är ensamstående över 65 år får ett höjt minimibelopp med 300 kronor per månad.
  • Du som är gift eller sambo och över 65 år får ett höjt minimibelopp med 150 kronor per månad.

Minimibelopp är den summa som ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Nya avgiftsbeslut

Förändringen av minimibeloppen innebär att kommunen kommer fatta nytt avgiftsbeslut till dig som har en inkomstprövad vård- och omsorgsavgift. Avgiftsbeslutet gäller från och med den 1 augusti och du kommer få det hemskickat under oktober månad.

Alla berörs inte

Alla personer som är 65 år och uppåt som har insatser enligt socialtjänstlagen påverkas inte av höjningen. Om du får ett höjt minimibelopp beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dagsläget.

Du som inte lämnat in inkomstförfrågan berörs inte av höjningen av minimibeloppet.

Från den 1 augusti gäller även höjt bostadstillägg för pensionärer. Bostadstillägget är ett skattefritt tillägg för de som har låg pension och beslutas och betalas ut av Pensionsmyndigheten.

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster