Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Håbo förbättrar tidiga och samordnade insatser för barn som är i behov av stöd

Just nu utvecklar Håbo sitt arbete med tidiga och samordnade insatser för barn och unga som behöver stöd. Utbildningsförvaltningen samarbetar här med socialförvaltningen och flera andra aktörer. Tillsammans tar de fram nya arbetssätt som ska göra samordningen bättre.

Familjer med barn som är i behov av stöd har ofta kontakt med flera aktörer, som jobbar med olika insatser. Det kan vara en utmaning både för familjer och aktörer att samordna arbetet. Det ska nu bli lättare.
My Wåhlander arbetar som barn och ungdomskoordinator i Håbo berättar:

– Samordningen av tidiga insatser ska bli bättre. Vi vill skapa ett helhetstänk där barnet är i centrum. Skolan, elevhälsan, socialtjänsten, hälso- och sjukvården arbetar just nu tillsammans för att ta fram nya strukturer och arbetssätt. Vi lär oss mer om varandras uppdrag, roller och bygger relationer. Det gör att samverkan blir lättare. Vi är halvvägs i projektet och jag tycker det flyter på bra. Engagemanget och viljan är stor både hos personal och familjer.

"Tidiga insatser är viktiga för att förebygga normbrytande beteende, kriminalitet och brottsutsatthet bland unga."

Nya arbetssätt provas redan ut i pilotskolan Gröna Dalen

I nästa steg görs uppföljning och analys innan det är dags för implementering. Rektor Eva Myrehed Karlsson på skolan Gröna Dalen är positiv.

– Som pilotskola får vi vara med hela vägen i projektet och testar ut arbetsmoment. Vårt stödteam som består av elevhälsan, lärare och andra aktörer arbetar med insatser och samordning. Vårdnadshavare bjuds in att vara med tidigt i processen. De är viktiga och de ska känna sig sedda och trygga. Lärarna säger att de är positiva till arbetet och de ser fler möjligheter kopplat till tidiga insatser. Det här är ett viktigt projekt för många barns framtid. Tidiga insatser är viktiga för att förebygga normbrytande beteende, kriminalitet och brottsutsatthet bland unga, säger Eva Myrehed Karlsson.

Vill du veta mer?

På skolverket.se kan du läsa mer om tidiga och samordnade insatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se Skolverkets och Socialstyrelsens seminarier om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tidiga och samordnade insatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Lena Norrman, verksamhetschef för barn- och elevhälsoenheten i Håbo kommun.
Mail: lena.norrman@habo.se
Telefon 0171-526 13

Vad är tidiga samordnade insatser?

Tidiga samordnade insatser betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra aktörer, arbetar tillsammans med barn som är behov av stöd samt deras familjer. Samordning behövs för att skapa en helhet kring insatserna. Det ställer krav på att aktörerna utvecklar sin kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning. Det behövs en gemensam struktur för arbetet. På det sättet kan barn och unga få bättre stöd i en ogynnsam utveckling.

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster