Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Våra förskolor uppmärksammar Barnkonventionens dag

Fredagen den 18 november möts barn med familjer av tända ljuslyktor på våra förskolor. Vi tänder ljus för att uppmärksamma och fira att det är Barnkonventionens dag (20 november.) Tusentals ljus kommer att tändas i hela landet i samband med denna viktiga dag!

Vad är barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser som slår fast barns mänsk­liga rättig­heter.

Den består av 54 artiklar, varav fyra sammanfattar hela barnkonventionen:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.
    (Källa: Skolverket)

Barn­konven­tionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Sedan 1 januari 2020 är den svensk lag. Det vill vi uppmärksamma och fira!

Ta del av hela barnkonventionen på Unicefs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen till Håbos förskolor. Idag uppmärksammar vi Barnkonventionens dag.

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster