Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Tillsammans för barn och unga

Håbo kommun vill att alla barn ska få en trygg och god uppväxt. Vi är därför med och stärker barn och ungdomars trygghet i olika former. Vi finns till exempel för stöd, rådgivning och samordning av kurser och föreläsningar. Under hösten utökar vi arbetet bland annat med att förebyggarteamet besöker förskolor och skolor. Teamet finns för stöd och rådgivning till barn, ungdomar och föräldrar

Håbo kommun arbeter med brottsförebyggande insatser i flera olika former så som till exempel ha ett nära samarbete med polis och vårdcentraler. Att förebygga brott och ungas utsatthet handlar bland annat om att stötta vårdnadshavare i sitt föräldraansvar så att de kan ge barn trygga och goda uppväxtvillkor.

Vi värnar om barn och ungdomars trygghet och finns till för att ge stöd till vårdnadshavare och barn genom hela barnets uppväxt. Familjecentralen till exempel är en hjälpande hand som erbjuder stöd och vägledning i föräldrarollen genom bland annat föräldragrupper, spädbarnsmassage och Öppna förskolan.

Den 8 september fick kommundirektören Teresa Zetterblad en presentation om socialförvaltningens förebyggande arbete för barn och unga för att få bättre insyn i det arbete som genomförs av olika verksamheter

”Jag är stolt över att vi krokar arm i arbetet med tidiga samordnade insatser. Håbo kommun ska vara en kommun som är trygg för alla. I vår kommun prioriterar vi förebyggande arbete och jag ser framemot vår fortsatta resa, säger Teresa Zetterblad.

Förebyggarteamet finns också för stöd och rådgivning till barn, ungdomar och föräldrar. I början av läsåret deltar teamet i vårdnadshavarmöten, tidigare föräldramöten, på skolor och berättar bland annat om barn och ungas utsatthet i sociala medier och risker med olika plattformar såsom Tiktok och Snapchat.

"Socialtjänsten gör ett fantastiskt fint arbete och hjälper många barn och unga. Det är så roligt att få vara med och utveckla förebyggande och tidigt stöd, säger Elisabeth Orr Bågfors.

Familjecentralen i Håbo är en samverkan mellan Kommunens Öppna förskolor, Barnhälsovården (BHV), mödrahälsovården (MHV) , Familjeteamet på socialförvaltningen samt med diakoner på Håbo pastorat. Tillsammans fungerar vi som en hjälpande hand för dig och ditt barn i ditt föräldraskap.

Mer om Familjecentralen

Förebyggarteamet ger stöd och rådgivning till barn, ungdomar och föräldrar. Du kan också vara med och skapa trygghet. Barn och ungdomar behöver vuxennärvaro och stöd. Fråga till exempel hur ditt barn mår och var uppmärksam på olika situationer.

Känner du oro för ditt barn eller ungdom och dennes kompisar eller behöver du själv stöd i din föräldraroll är du varmt välkommen att höra av dig till oss i Förebyggarteamet. Vi kommer även erbjuda stöd genom föräldrautbildningar och barn- och ungdomsgruppsverksamhet framöver.

Du når oss på Förebyggarteamet genom att kontakta vår mottagningsgrupp på avdelningen för stöd till barn, unga och familj.

Telefon: 0171-529 31

Telefontider:
Måndag: Klockan 09.00 - 11.30 och 13.30 - 15.00
Tisdag: Klockan 13.30 - 15.00
Onsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Torsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Fredag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00

Sidansvarig: Socialförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster