Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Hälsosamtal - nytt projekt för att minska ensamhet bland äldre

Foto: Håbo kommun. Från vänster undersköterskan Jennie Lövgren och sjuksköterskan Anne Hauge som erbjuder hälsosamtal för äldre i kommunen.

Ensamhet bland äldre kan orsaka lidande för den drabbade, med försämrad livskvalitet som följd. Pandemin har också bidragit till att allt fler känner sig mer ensamma och isolerade. Håbo kommun startar därför i år ett stödprojekt med hälsosamtal i syfte att minska den ofrivilliga ensamheten hos de äldre i kommunen som är i åldern 80 år och uppåt.

Projektet för att motverka ensamhet har döpts till "SE" och vänder sig till de äldre som inte har en pågående insats i hemtjänsten (ej inräknat trygghetslarm). Projektnamnet har tillkommit eftersom ensamhet handlar om att just se andra, se varandra och om att se problemet med ensamhet.

Alla människor behöver ett sammanhang, känna gemenskap och bli sedda. Syftet med SE-projektet är att identifiera och motverka ensamhet hos äldre i Håbo kommun och erbjuda ett stöd för den enskilde. Det här görs för att den som är drabbad av ensamhet ska kunna må bättre och för att förebygga ohälsa och sjukdom.

Informationsbrev och enkät skickas ut

Projektet inleds med en identifieringsfas där vi skickar ut brev med information om projektet, samt en enkät för att kartlägga hur graden av ensamhet bland äldre i åldersgruppen 80 år och uppåt ser ut i kommunen. I enkäten får den enskilde svara på frågor om hur hen som äldre i kommunen upplever ensamhet, om hen känner till vad kommunen har att erbjuda för aktiviteter för äldre, och om vad vi inom kommunen i övrigt kan göra för att stötta och vägleda äldre personer. Vårt mål med projektet är att minska ofrivillig ensamhet bland äldre på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Stöd vi erbjuder

I vårt informationsbrev informerar vi om kontaktvägar in till oss i form av telefonnummer och mejladress. Vi erbjuder också den enskilde att få hembesök från oss samt vägledning i rätt riktning. Vi sprider kännedom om vad SE-projektet kan bidra med vilket även handlar om att hjälpa den äldre att skapa ett kontaktnät runt om i kommunen. Tillsammans med den enskilde vill vi hitta meningsfulla och hållbara rutiner i vardagen som motverkar känslan av ensamhet och som även fortsätter att bibehållas efter projektets avslut.

Kom i kontakt med oss

Vi har skapat telefonnummer som du som äldre kan ringa om du känner dig ensam och isolerad, eller om du har tips om en närstående, vän eller bekant som du känner dig lite extra oroad för. Du kan även ringa om du har frågor kring projektet i allmänhet. Telefonen besvaras av undersköterskan Jennie Lövgren och sjuksköterskan Anne Hauge.

Telefon: 0171-65 94 04 eller 0171-65 94 05

Telefontiden är måndag till fredag, klockan 12:00-13:00. Om du vill ringa på övrig tid går det också bra att lämna ett röstmeddelande, så ringer vi upp dig så snart som möjligt.

Om du hellre föredrar att mejla oss går det också mycket bra. Du når oss då på halsosamtal@habo.se
Vi återkommer till dig inom kort.

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster