Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Avgifter inom hemtjänsten
- förslag om ny avgiftsmodell

Vård- och omsorgsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut om en ny avgiftsmodell inom hemtjänsten. Förslaget om den nya modellen innebär att hemtjänstavgiften utgår från hur många timmar hemtjänst den enskilde får. Beslut om ny avgiftsmodell tas i Kommunfullmäktige den 26 februari 2024.

Vård- och omsorgsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut som innebär att nämnden föreslår att införa en ny avgiftsmodell för insatser gällande omvårdnad och service i hemtjänsten. Den nya modellen innebär att hemtjänstavgiften utgår från hur många timmar hemtjänst den enskilde får. I den nya modellen är det avgiftsutrymmet* som bestämmer vilken avgift som ska betalas. Den högsta avgiften för omvårdnad och service är en statligt bestämd maxtaxa, som i år är 2575 kronor per månad, vilket innebär att ingen betalar mer än den summan oavsett antal timmar hemtjänst. Om Kommunfullmäktige antar inriktningsbeslutet tas den nuvarande modellen med sex nivåer bort.

*Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra) räknats av.

Vård- och omsorgsnämnden tog ett inriktningsbeslut den 23 januari 2024. Det slutgiltiga beslutet tas i Kommunfullmäktige den 26 februari 2024.

Bakgrund till förslaget

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till nämnden om ny avgiftsmodell är en del i arbetet med att få en ekonomi i balans för hela kommunen. Samtliga nämnder med underskott har i uppdrag att ta fram handlingsplaner för en ekonomi i balans.

Om beslutet antas kommer Håbo kommun i samband med avgiftsförändringen få en avgiftsnivå som motsvarar en genomsnittskommun, i jämförelse med andra kommuner i Sverige. Intäkterna skulle då ligga mer i nivå med de ökade kostnaderna, därmed balansera utgifterna till viss del och kommunal verksamhet konkurrerar inte prismässigt med de privata företagen inom servicenäringen.

Förändringen är en del av Håbo kommuns arbete med att skapa en äldreomsorg som är långsiktigt hållbar med en ekonomi i balans.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster