Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Utbildningssatsningar på personal - för våra brukares bästa

I Håbo kommun satsar vi på kompetensutveckling av vår personal för att ge bästa tänkbara service till våra medborgare. I äldreomsorgen arbetar personalen inom demensvården utifrån ett kvalitetsregister kallat BPSD, vilket handlar om att identifiera beteendemässiga och psykiska symptom för att kunna ge bästa tänkbara behandling till våra brukare. Tidigare har externa utbildare använts men numera har kommunen sina egna, certifierade utbildare som utbildar kommunens vårdpersonal inom arbetet med BPSD.

Kvalitetsregistret BPSD erbjuder ett verktyg för personalen att lindra svåra symptom hos brukare med demensproblematik inom äldreomsorgen. Att Håbo kommun nu har sina egna, certifierade BPSD-utbildare har bidragit till att ännu fler medarbetare inom vård och omsorg fått möjlighet att genomföra utbildningen.

Utbildar BPSD-administratörer inom äldreomsorgen

BPSD-utbildarna utbildar så kallade BPSD-administratörer på boenden inom äldreomsorgen, på såväl särskilda boenden som korttidsboenden. Hittills har fyra personalgrupper gått utbildningen, motsvarande ungefär 25 anställda totalt. Varje utbildningsgrupp har bestått av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehabpersonal från olika boenden för att få en bra blandning, där personal därmed haft möjlighet att jämföra arbetssätt och utbyta erfarenheter med varandra. Tack vare utbildningen har de nya BPSD-administratörerna fått verktyg för att bättre kunna bemöta personer med demenssjukdom och dess svåra symptom.

BPSD-utbildarna består av kommunens demensvårdskonsulenter, Amanda Sundberg och Suzanne Linde.

Vad är BPSD?

BPSD är en förkortning för beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Det drabbar någon gång ungefär 90 procent av alla som lever med en kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Symptomen kan exempelvis omfatta aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett lidande för framförallt personen själv, men även för närstående och vårdpersonal.

Syftet och målet med det nationella kvalitetsregistret BPSD, är att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD), och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

Läs mer

Du kan läsa mer om BPSD-registret och genomföra en öppen webbutbildning på bpsd.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster