Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Samarbete för minskat digitalt utanförskap

Nilay och Hevi samarbetar kring digitalt utanförskap.

Håbo bibliotek och arbetsmarknadsenheten samarbetar för att ge tredjelandsmedborgare möjligheten att öka sina digitala kunskaper. Tredjelandsmedborgare är personer som inte är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater.

Vid digital handledning kan deltagare få hjälp att till exempel lära sig betala räkningar, använda myndigheters e-tjänster, söka information och öppna konto på sociala medier. Det blir en digital ”första hjälpen” för att klara vardagen. Handledningen erbjuds bland annat på arabiska, persiska, ukrainska, tigrinja och swahili.

De flesta deltagarna upplever att de har blivit kastade i ett hav av kunskap, men att de inte kan simma när de ska utföra sina ärenden digitalt på egen hand. Vårt mål är att de med stöd av digital handledning ska klara av kontakter med myndigheter och kunna möta de digitala utmaningar som finns i vardagslivet. På så sätt kan deltagarna bli självständiga, säger delprojektledare Hevi Aziz som arbetar på arbetsmarknadsenheten.

It-guiderna och deltagarna träffas på biblioteket och använder teknik som datorer, surfplattor och kopiatorer. IT-guiderna gör tillsammans med deltagaren en individuell plan för utbildningstillfällena.

Ökad kunskap om målgruppens behov
Håbo bibliotek och arbetsmarknadsenheten är vana att samarbeta. Under 2022 och 2023 arbetade enheterna tillsammans för att till exempel skapa goda förutsättningar för nyanlända att hitta hälsofrämjande fritidsaktiviteter.

Våra enheter har ett långtgående samarbete i form av tidiga förebyggande sociala insatser för målgruppen. Tillsammans har vi bra beredskap i mottagandet av nyanlända och gemensamt kan vi också göra en bättre och bredare analys av målgruppens behov. Enligt lag ska folkbibliotek jobba med digital delaktighet, men biblioteket kan inte ensam besvara alla frågor. Därför är det viktigt att minska den digitala klyftan tillsammans med arbetsmarknadsenheten, säger Nilay Yelkenci, verksamhetsledare Håbo bibliotek.

Satsningen på digital handledning på andra språk än svenska finansieras av Europeiska unionen inom ramen av projektet Tidiga insatser i Samverkan i Region Uppsala (TIS).

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster