Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Vi arbetar förebyggande mot droger i skolan

I Håbos kommunala skolor är det nolltolerans mot droger och alkohol. Det pågår ett aktivt arbete för att förebygga, tidigt upptäcka och agera vid oro och misstanke om användning. Målet är att skolan ska vara en drogfri miljö.

– Skolan ska vara en trygg och säker arbetsmiljö för elever och personal. Vi vill ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sina studier och arbetar förebyggande mot droger på flera olika sätt, säger Malin Olsson, verksamhetschef för grundskolorna i Håbo.

Grundskolan och gymnasiet följer en policy mot droger som barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram övergripande. Skolorna har också tagit fram egna handlingsplaner.

Arbetet mot droger i skolorna sker genom:

  • utbildning om droger
  • hälsosamtal
  • insatser av elevhälsoteamet
  • mentorskap
  • att vara goda förebilder
  • samverkan med vårdnadshavare och andra aktörer

Skolorna arbetar förebyggande i samverkan med andra


Även lokalpolisen i Enköping/Håbo arbetar förebyggande mot droger. De söker exempelvis löpande efter narkotika med hund. De besöker även skolornas lokaler då och då, i enlighet med skolors handlingsplaner. För kort tid sedan besökte de Fridegårdsgymnasiet. Vid det tillfället påträffades ingen narkotika i skolans lokaler.

Catharina Wakim som är verksamhetschef för gymnasiet, Håbo vuxenutbildning och Håbo kulturskola säger:
– Vi ger våra elever kunskap om riskerna med att använda droger. I tillfällen där vi misstänker att en elev använder droger samverkar vi med vårdnadshavare, socialförvaltningen, polisen och andra aktörer. Genom att kombinera omtanke och stöd, regler och konsekvenser skapar vi trygghet och förutsättningar för lärande i skolan.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster