Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Barnen i förskolan förbereds för en hållbar livsstil

Visste du att förskolor i Håbo samarbetar med Återvinningscentralen?
I förskolan utbildas barnen inom hållbar utveckling på olika sätt. Genom att samarbeta med ÅVC får förskolorna tillgång till återbrukat material till sina projekt och lärmiljöer.
– Samarbetet berikar vår undervisning. Barnen får möjlighet att möta cirkulär hållbarhet redan i förskolan, säger Karin Grip som är pedagogisk handledare i förskolan i Håbo.

Håbos förskolor arbetar med hållbarhetsfrågor sedan länge. Här får barnen bland annat lära sig att källsortera, undvika matsvinn och återbruka saker. Karin Grip som är pedagogisk handledare berättar:
– Förskolan har en viktig roll i arbetet med hållbar utveckling. Vi låter barnen möta återbruk tidigt och visar att saker har ett värde. Vi vill motverka ”slit och släng” och vara med och skapa en kultur där vi tar hand om saker och gör medvetna val.

– Många vårdnadshavare är positiva till återbruk, säger Karin Grip.

Samarbetet med ÅVC berikar förskolornas undervisning och lärmiljöer

Håbos förskolor och Återvinningscentralen startade sitt samarbete för ungefär 1,5 år sedan. Tillsammans har de organiserat ett upplägg som är likvärdig för alla kommunens förskolor. Idag får de tillgång till material som används på olika sätt i arbeten och projekt. Pedagogiska handledare och språk-läs-skriv-utvecklare tar emot önskemål från personalen. Sedan hämtar de material med koppling till undervisningen på ÅVC.

Det kan exempelvis vara:

  • krukor till odling
  • material att bygga med
  • kakelplattor att skriva och måla på
  • mosaik att skapa kreativa mönster med
  • knappar att sortera
  • material som kan kopplas till arbetet med språket

– Samarbetet med ÅVC berikar vår undervisning och våra lärmiljöer. Det bidrar också till att stärka barnens kreativitet. Vi får saker som vi inte kan få tag på någon annan stans. Exempelvis så fördjupade sig en barngrupp kring uppfinningar. Då fick vi möjlighet att hämta en gammaldags skrivmaskin och en gammal handdriven borr som vi undersökte tillsammans med barnen. Barnen fick använda sin fantasi och föreställningsförmåga. De fick undersöka sakerna och gissa vad de använts till. Det ledde till intressanta och nyfikna samtal om hur tekniska uppfinningar har utvecklats genom tiderna. När vi känner oss klara med undersökandet av sakerna så lämnar vi tillbaka dem, så att andra också kan ha glädje av sakerna, säger Karin Grip.

”Barnen gör ingen större skillnad mellan nyinköpt och återbrukat. Nytt är nytt, oavsett historik och allt mottas med största glädje.”


Samarbetet mellan ÅVC och förskolan ligger i linje med kommunens vision, hållbarhetsstrategi och avfallsplan, där kommunens verksamheter tillsammans strävar mot ett hållbart Håbo. Anna Walterholm som är verksamhetschef för förskolorna i Håbo tycker det är en styrka att verksamheter samarbetar kring hållbarhet.
– Barnen som växer upp i Håbo är våra yngsta medborgare. Tillsammans kan vi vara förebilder och rusta dem för ett hållbart liv. Genom att utbilda dem kan vi forma och förändra samhället. Vi börjar i det lilla i vardagen och låter det växa som ringar på vattnet, säger hon.

Anna Darpe som är avdelningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Håbo hoppas på fler samarbeten. Hon säger:
– Vi vill vara en föregångskommun för det hållbara, cirkulära samhället där avfall betraktas som resurs. I förskolan lägger vi grunden. Via barnen når vi också deras föräldrar och vårdnadshavare. Genom att hjälpas åt kan vi ta tillvara på varandras kompetens, resurser och kreativitet. Vi hoppas att det här arbetet kan inspirera till fler samarbeten.

Foto: Håbo kommun

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster