Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Råbydals förskola avvecklas

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 oktober beslutades att Råbydals förskola ska avvecklas. Det innebär att alla barn får plats på en annan förskola i Håbo kommmun.

Barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommun har beslutat att stänga Råbydals förskola.

Barn får plats på andra förskolor

De barn som idag går på Råbydals förskola kommer att beredas plats på andra förskolor i kommunen från och med årsskiftet.

Du som vårdnadshavare ges möjlighet att ansöka om plats på de förskolor som förnärvarande har lediga platser. Vid placering på ny förskola kommer hänsyn tas så långt det är möjligt till vårdnadshavarnas val. Personalen som idag arbetar på Råbydals förskola kommer att arbeta på andra förskolor i kommunen.

Huvudorsaker till avvecklingen

  • Enligt befolkningsprognosen minskar antalet barn i åldern 1–5 år i hela kommunen vilket innebär att flera förskolor har många tomma platser, både kommunala och fristående förskolor.
  • Beslutet är en del i förvaltningens arbete med att få ekonomin i balans.
  • En liten förskola med få pedagoger innebär mer ensamarbete för personalen och en större sårbarhet i samband med sjukdom och frånvaro.
  • En större förskola skapar bättre förutsättningar för personal och ledning att planera undervisning och utveckla det pedagogiska arbetet.

Den 16 oktober deltog politiker från barn- och utbildningsnämnden vid ett föräldramöte. Berörda vårdnadshavare fick information och möjlighet att ställa frågor. Rektor för Råbydal ansvarar för en vidare kontakt med berörda vårdnadshavare.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster