Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Översyn av grundskolans organisation

Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en förändrad organisation för de kommunala grundskolorna i Håbo. Syftet är att ta fram ett förslag på en organisation som är både pedagogiskt och ekonomiskt hållbar på lång sikt.

Barn- och utbildningsförvaltningen tar nu fram förslag på ny organisation

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningar för en förändrad organisation och struktur för den kommunala grundskolan i Håbo, där högstadiet föreslås att koncentreras till färre skolor. Förvaltningen ska också ta fram en plan för implementering av en ny struktur. Under hösten 2023 arbetar förvaltningen med att inventera befintliga skollokaler, samtidigt som de genomför möten och har dialog med skolpersonal och rektorer på grundskolorna.

Allmänheten bjuds in till medborgardialogmöte

8 november bjuds allmänheten i Håbo in till medborgardialogmöte kring ny organisation för grundskolan.

Till Organisationsförändringar inom grundskolan i Håbo Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster