Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Stort engagemang på medborgardialogmöte om utredning för grundskolans organisation

Christer Carlsson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, Carl-Johan Torstensson, barn- och utbildningsnämndens ordförande och Malin Olsson, verksamhetschef för grundskolan.

Den 8 november genomfördes ett dialogmöte i lokalen Fridegårdscenen i Bålsta. Mötet handlade om en pågående utredning om grundskolans organisation, som barn- och utbildningsnämnden gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra. Engagemanget var stort bland deltagarna och många kom för att lyssna, ställa frågor och ge synpunkter.

Mötet började med att barn- och utbildningsnämndens ordförande Carl-Johan Torstensson hälsade alla välkomna. Sedan informerade han om utredningen, historiken och de utmaningar som ligger till grund för att utredningen nu genomförs. Christer Carlsson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen berättade vidare om nuläget, vilka förutsättningar som finns idag, om processen och presenterade vad de sett i utredningen så långt. Efter genomgången hölls en frågestund och samtal med deltagare.

Christer Carlsson säger:
– Ikväll berättar vi om utredningen som vi genomför just nu. Grundskolans organisation behöver bli pedagogiskt och ekonomiskt hållbar på lång sikt. För att uppnå det kommer vi behöva göra förändringar framöver. Barn- och utbildningsnämnden har bett oss göra en utredning samt specifikt se närmare på hur vi kan samla ihop högstadier och koncentrera till färre skolor, samt presentera hur sådan förändrad organisation skulle kunna se ut.

Utredningen fortsätter

Under hösten 2023 har har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att inventera befintliga skollokaler, genomföra interna informationsmöten, ha dialog med personal och rektorer på grundskolorna. Nu återstår bland annat att ta fram risk- och konsekvensanalys, barnkonsekvensanalys, ytterligare intern samverkan, samverkan med fackliga representanter, ett medborgardialogmöte 2, för att sedan presentera utredningen med förslag för barn- och utbildningsnämnden i januari 2024.

Barn- och utbildningsförvaltningen vill tacka alla deltagare för konstruktiva inspel och engagemang!

Vill du lämna ett förslag som är kopplat till organisationsförändringen?

Det går bra att skicka förslag i ett mail till barn- och utbildningsförvaltningen.
E-mail: Skolstruktur@habo.se

Förvaltningen läser alla mail och tar med vidare som underlag i processen.

Till samlingssidan organisationsförändringar inom grundskolan i Håbo.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster