Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nyhetsarkiv

Här samlar vi samtliga de senaste nyheterna på Håbo.se. Du har möjlighet att välja vilket år och vilken månad du vill läsa nyheter för.

 • Intresserad av att ha elbil? Gå på seminarium och lär dig mer!
  2017-01-20
  Går du eller dina grannar i elbilstankar? Funderar du på var elbilar ska laddas? Mellan den 25 januari och den 8 februari har du möjlighet att gå på seminarium och lära dig mer om elbilar och laddningsplatser.
  Läs mer
 • Höjning av avgift till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  2017-01-19
  Skolverket har på uppdrag av regeringen beslutat att höja inkomsttaket för maxtaxa i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
  Läs mer
 • Håbo får tio miljoner kronor i bidrag från Trafikverket
  2017-01-18
  Håbo kommun får 10 006 000 kronor i bidrag från Trafikverkets regionala infrastrukturplan för åtgärder vid resecentrum i Bålsta. Pengarna ska användas till att anlägga ett nytt busstorg och ny parkering för pendlare. Bidraget finansierar hälften av den totala projektkostnaden för busstorget och den nya parkeringen där totalsumman är 20 012 000 kronor. Åtgärderna ska ske under 2017.
  Läs mer
 • Café 19 januari för dig med demenssjukdom och för dig som är anhörig
  2017-01-16
  Vi träffas, fikar och umgås i Demensteamets lokaler. Demensteamet och anhörigkonsulenten finns på plats för frågor och funderingar.

  Läs mer
 • Om planering av parkering och nya Bålsta centrum
  2017-01-16
  Bålstacentrumbloggen är uppdaterad och den här gången kan du läsa mer om planering av parkeringen och nya Bålsta centrum.
  Läs mer
 • Söker du sommarjobb? Besök rekryteringsmässan!
  2017-01-13
  Den 15 februari är du som är 16-19 år välkommen på rekryteringmässan! Mässan kommer att vara i kommunhuset, entréplanen mellan klockan 16.00 och 19.00. Mässan är en mötesplats för dig som söker ett sommarjobb och företag som har rekryteringsbehov. Ingen anmälan behövs! Mässan är öppen för alla i åldersgruppen.
  Läs mer
 • Samrådsmöte den 19 januari för nya översiktsplanen
  2017-01-13
  Just nu genomförs samrådet för kommunens nya översiktsplan. Under samrådet kommer två samrådsmöten att genomföras. Den 19 januari genomförs det första mötet. Det andra samrådsmötet kommer att genomföras i Skokloster den 2 februari. Mer information om samrådsmötet i Skokloster kommer.

  Läs mer
 • Informationsmöte 24 januari om integrationsprojektet Sofia
  2017-01-13
  Den 24 januari klockan 18:30-20:30 arrangeras informationsmöte i kommunhuset i Bålsta för alla intresserade om integrationsprojektet Sofia. Projekt Sofia är en fortsättning på språk- och samhällsguideprojektet.
  Läs mer
 • Fastighetsägare? Glöm inte att mätning av radon ska ske innan 30 april och pågå i minst två månader
  2017-01-12
  Nu är vi mitt i säsongen för mätning av radon i inomhusluften eller vattnet (du som har egen brunn). Om du vill hinna göra en mätning innan det är för sent är det dags att börja mäta nu om du inte redan gjort det då mätningen bör pågå i minst två, helst tre månader, och ska ske mellan 1 oktober och 30 april. Kommunen har avtal som gör mätningen för dig som har fastighet i Håbo mer prisvärd.

  Läs mer
 • Installation av nya VMA anläggningar
  2017-01-11
  Med början på måndag den 16 januari kommer fyra nya VMA anläggningar att monteras i Håbo kommun. Detta görs för att ännu fler ska höra signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten.
  Läs mer
 • Håbos svar till Skolinspektionen
  2017-01-11
  Under våren 2015 var Skolinspektionen på plats i Håbo och genomförde en ordinarie tillsyn som görs var tredje år. Vid tillsynen lades det fram ett antal brister. Håbo kommun har nu redovisat till Skolinspektionen hur man ska komma tillrätta med dessa brister ett antal svar.

  Läs mer
 • Rastaktiviter på Gröna Dalenskolan
  2017-01-09
  Sedan ungefär ett halvår tillbaka har fritidspedagogerna på Gröna Dalenskolan styrt upp rastaktiviteterna för eleverna i förskoleklass upp till årskurs 3. I den lilla boden som står mitt på skolgården finns allt som behövs för en fartfylld rast, till exempel stjärtlappar, hjälmar, bandyklubbor och även en discokula i taket samt högtalare som de senaste pophitsen strömmas ut ur.
  Läs mer
 • Träffa samhällsplanerarna och ställ dina frågor om den nya översiktsplanen
  2017-01-09
  Nu pågår samrådet för Håbo kommuns nya översiktsplan. Under samrådstiden kan du lämna dina synpunkter på förslaget. Under 14 tillfällen från den 10 januari till den 20 februari finns samhällsplanerarna på plats i Håbo Bibliotek. Passa på att träffa dem och ställ dina frågor om den nya översiktsplanen.
  Läs mer
 • Anmälan angående Granåsens naturreservat nedlagd
  2017-01-05
  Bygg- och miljöförvaltningen har nu fått beskedet om att polisanmälan om miljöbrott mot Bålsta skidklubb är nedlagd.
  Läs mer
 • Informationsmöten inför skolvalet
  2017-01-05
  Mellan den 30 januari 2017 och 12 februari 2017 har vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 möjlighet att ansöka om en plats på den skola där man önskar att barnet ska gå.
  Läs mer
 • Läs bilagan om den nya översiktsplanen
  2017-01-05
  Nu till helgen kommer en bilaga om den nya översiktsplanen ut till alla hushåll tillsammans med Bålstabladet. I bilagan finns information om samrådsförslaget till den nya översiktsplanen och information om vilka aktiviteter som genomförs under samrådet.
  Läs mer
 • Pendeltåg avstängda mellan Sundbyberg och Jakobsberg på söndagsmorgnar
  2017-01-04
  Från den 8 januari till 21 maj är pendeltågen inställda mellan Sundbyberg och Jakobsberg klockan 4.30-08.50. Sträckan ersätts med bland annat bussar.

  Läs mer
 • Angående vänthallen i Stationshuset
  2017-01-04
  Den 1 januari blev fem personer inlåsta i vänthallen efter tidlåsstängning. Personerna fick så småningom tag på jouren som kom och öppnade. Vi känner med de drabbade och vill be dem om ursäkt för händelsen. Vi ser allvarligt på detta och har vidtagit flera åtgärder för att detta inte ska kunna ske igen.
  Läs mer
 • Nya väganslutningar söder om E18 utreds
  2017-01-03
  Kommunen utreder väganslutningar till ett potentiellt nytt verksamhetsområde söder om E18 öster ut mot kommungränsen till Upplands-Bro. Väganslutningarna är en del av arbetet i detaljplaneprogrammet för Dragelund. Planförslaget kommer att presenteras som ett förslag i slutet av augusti 2017 då förslaget ställs ut på samråd där synpunkter kan lämnas.
  Läs mer
 • Länsgemensam överförmyndarverksamhet från 1 januari 2017
  2017-01-02
  Från och med den 1 januari 2017 ingår Håbo kommun i den länsgemensamma överförmyndarverksamheten som har sitt kontor i Uppsala.
  Läs mer


4 av 10 gillar detta

2015-11-03

Nyheter

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster