Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nyhetsarkiv

Här samlar vi samtliga de senaste nyheterna på Håbo.se. Du har möjlighet att välja vilket år och vilken månad du vill läsa nyheter för.

 • Anhörigcafé på Källan torsdag 2 mars
  2017-02-23
  På torsdag den 2 mars klockan 19:00-21:00 bjuder socialpsykiatrin in till anhörigcafé på Källan i Bålsta.
  Läs mer
 • Flaggning på halv stång
  2017-02-22
  Idag, onsdagen den 22 februari, flaggar kommunhuset på halv stång då socialnämndens vice ordförande Per-Olof Thorsbeck har avlidit.
  Läs mer
 • Landshövdingen Göran Enander på besök i Håbo
  2017-02-22
  Tisdagen den 14 februari hade Håbo kommun besök av landshövdingen Göran Enander. Besöket arrangerades för att visa upp Håbo kommun och samtidigt diskutera frågor, projekt och utmaningar som kommunen arbetar med just nu och framöver.
  Läs mer
 • Vid snöröjning prioriteras gator efter något som kallas skede 1 och skede 2
  2017-02-22
  Målet är att skede 1 ska vara snöröjt inom 6-7 timmar och skede 2 inom 12-14 timmar. Du kan se vilka gator som ingår i skede 1 och skede 2 på våra plogninskartor.
  Läs mer
 • Carina Lund, Jan Håkansson och Per Nordenstam som skakar hand. Ett förnyat medborgarlöfte mellan kommunen och polisen
  2017-02-20
  Nu finns det ett förnyat medborgarlöfte mellan Håbo kommun och Polisen. Genom olika aktiviteter under året ska polisen och kommunen arbeta tillsammans för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Bålsta centrum. En av aktiviteterna är ökad polisiär närvaro och synlighet av såväl uniformerad och civil polis.
  Läs mer
 • Kommunfullmäktige sammanträder 27 februari
  2017-02-20
  Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 27 februari klockan 19:00. Sammanträdet hålls i Övergranssalen, kommunhuset i Bålsta.
  Läs mer
 • Hypernet byter namn till Länkportal skola
  2017-02-17
  Nu byter Hypernet namn och utseende på inloggningssidan. Från och med vecka 9 heter den Länkportal skola. Där samlas, som tidigare, verktyg för både elev, vårdnadshavare och lärare.
  Läs mer
 • Höstlov Det här finns att göra på sportlovet i Håbo!
  2017-02-17
  Här samlar vi händelser och aktiviteter för barn och unga under sportlovet i Håbo.
  Läs mer
 • Prioriterade åtgärder till nya länstransportplanen
  2017-02-16
  Håbo kommun har sammanställt de brister och objekt som kommunen anser ska ingå i den regionala länstransportplanen. Beslut om dessa brister och objekt samt prioritering av dem fattades på Kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari. Länstransportplanen ska bidra till att målen i den Regionala utvecklingsstrategin och målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet uppfylls. Den nya planen ska gälla för perioden 2018-2029.

  Läs mer
 • Var med i kampen mot skräpet – anmäl dig till ”Vi håller rent”
  2017-02-15
  Håbo kommun är med i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. 2016 deltog 767 782 hjältar runt om i landet! Var med och bli en av dem!
  Läs mer
 • Ny gång- och cykelbana längs Dalvägen
  2017-02-14
  Den nya gång- och cykelbanan kommer gå mellan Solängens äldreboende och Potentiaskolan.
  Läs mer
 • Bli språk- och samhällsguide i Projekt Sofia
  2017-02-13
  Vill du få en ny bekantskap? Projekt SOFIA skapar personliga möten mellan nya och etablerade svenskar. Många nyanlända vill träffa etablerade svenskar, och därför letar Projekt SOFIA efter fler Håbobor som vill engagera sig som språk- och samhällsguider!
  Läs mer
 • Demenscafé torsdag 16 februari
  2017-02-13
  Demenscaféet är en öppen verksamhet som vänder sig till alla som på något sätt berörs av demenssjukdom. Vi träffas, fikar och umgås i Demensteamets lokaler. Demensteamet och anhörigkonsulenten finns på plats för frågor och funderingar.

  Läs mer
 • Hämta sand gratis för halkbekämpning vid din bostad
  2017-02-13
  Nu är det halt ute igen! Som privatperson kan du hämta sand utan kostnad för halkbekämpning vid din bostad.
  Läs mer
 • Incident vid Slottsskolan
  2017-02-10
  På eftermiddagen torsdagen den 9 februari tog en man kontakt med  två flickor (födda -09) på skolgården vid  Slottsskolan. Man befarar att mannen försökt locka med sig flickorna. Ingen av barnen följde dock med mannen. 
  Läs mer
 • Plan- och utvecklingsavdelningen söker samhällsplanerare
  2017-02-10
  Nu söker plan- och utvecklingsavdelningen efter en samhällsplanerare som vill vara med i utvecklingen av Håbo kommun.

  Läs mer
 • Om översiktsplanens förändringsområden
  2017-02-08
  I samrådsförslaget till ny översiktsplan finns ett antal förändringsområden redovisade i planens mark- och vattenanvändningskarta. Under samrådets gång har frågor och synpunkter på dessa förändringsområden inkommit och det finns därför anledning att klargöra vad avsikten med dessa områden är.

  Läs mer
 • Senaste statistiken om Håbo
  2017-02-07
  Nu finns den senaste statistiken över befolkning, näringsliv, boende och omsorg i en behändig broschyr.
  Läs mer
 • Information kring ombyggnationen av Futurumskolan
  2017-02-06
  170206Arbetet med upphandling pågår fram till månadsskiftet april/maj. Ombyggnadsarbeten startar i maj-17 och den nyrenoverade skolan beräknas klar till hösten -18.
  Läs mer
 • Befintliga bokningar av lokalen Rotundan kvarstår
  2017-02-03
  170203
  Lokalen Rotundan (under Bio Borgen) har vid flertalet tillfällen blivit utsatt för stor skadegörelse vid fester. Detta tillsammans med ett ökat behov av lokaler till föreningslivet ledde till ett tillfälligt uthyrningsstopp av lokalen för fester. Då det är många som redan bokat lokalen sedan tidigare har vi nu valt att låta dessa behålla sina bokningar.

  Läs mer
 • Gruppträffar för föräldrar till barn 3-12 år
  2017-02-01
  De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni vid matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter?
  Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

  Läs mer
 • Tävla och få dina bilder i Håbos nya översiktsplan
  2017-02-01
  Gillar du att fotografera motiv runt om i Håbo kommun? Vill du få dina bilder i Håbos nya översiktsplan? Då ska du delta i översiktsplanens fototävling! De vinnande bilderna kommer att publiceras i den nya översiktsplanen.
  Läs mer
 • Humana Omsorg AB driver Pomona Hus 2 från 1 februari 2017
  2017-02-01
  Från den 1 februari 2017 ansvarar Humana Omsorg AB för driften av Pomona äldreboende hus 2. Humana Omsorg tar över driften efter Attendo som var utförare av Pomona Hus 2.
  Läs mer
 • Håbo kommun söker nya familjehem
  2017-02-01
  Det finns alltid barn i Håbo kommun som av olika skäl behöver en ny familj att bo i. Ni är kanske den nya familjen som ett barn behöver - ett familjehem?
  Läs mer


4 av 10 gillar detta

2015-11-03

Nyheter

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster