Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Sanering av bergrum

Skog

Nu påbörjar SGU (Sveriges geologiska undersökning) arbetet med att sanera ett bergrum vid Lillsjön. Arbetet inleds med röjning av sly för att göra vägen framkomlig till bergrummet, samtidigt som området bevaras för rekreation.

Under vecka 47 påbörjar SGU arbetet med att sanera dieselrester från ett bergrum i skogen vid Lillsjön i Bålsta. Arbetet inleds med att röja sly längs en av vägarna i området och därefter förse den med nytt grus, detta för att göra den körbar för arbetsmaskiner som behövs för saneringen.

Bakgrund bergrum

Bergrummet etablerades 1976 och har använts som lagerutrymme för dieselolja. Anläggningen är tagen ur drift och miljösäkras av SGU sedan 2008. Det finns fortfarande lite dieselrester kvar i bergrummet, vilket SGU nu ska ta bort.

Träd tas ner nära bergrummet

Eftersom ingången till bergrummet ligger under marknivå, kommer det att medföra att även en del träd behöver tas ner i anslutning till ingången för att kunna hantera schaktmassor på plats. Inom arbetsområdet planeras trädavverkning, schaktning med mera. Området inhägnas under pågående arbete.

Området kring Lillsjön har höga natur-, kultur- och friluftsvärden, till vilket det kommer tas så stor hänsyn som möjligt vid genomförandet av saneringen och efterföljande återställning.

Saneringsarbetet planeras att pågå fram till april 2023.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster