Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nyfikna deltagare på öppet hus om VA-frågor

På måndagskvällen tog sig cirka 30 nyfikna deltagare till kommunhuset för en gedigen genomgång av vatten - och avloppsfrågor i Håbo kommun, när VA-avdelningen bjöd in till öppet hus. Under kvällen gavs en helhetsbild med hur det står till med vatten- och avloppsrören, både på riksnivå och lokalt i Håbo, hur VA-taxan beräknas och vilka utmaningar vi alla står inför med vårt viktiga vatten.

Kvällen inleddes med en film och en genomgång av representanter från Svensk Vatten, där Pyry Niemi och Fredrik Vinthagen berättade om utmaningar som hela Sverige står inför vad gäller hanteringen av vatten, såväl rör som reningsverk och hur det ska vara dimensionerat för en växande befolkning, men också klara av klimatförändringar och exempelvis skyfall.

På plats var också VA-avdelningen med flera representanter. VA-chefen Ronny Sjölund berättade bland annat om de lokala utmaningarna i Håbo, som också speglar resten av landets VA-utmaningar. Håbo kommun ligger ändå lite mer i framkant än många andra i och med utvecklingen av ledningsnätet. En del av VA-avdelningens viktiga arbete handlar om löpande underhållsarbete och felsökning som till exempel byte av rör, identifiera och hitta läckor och spola rent i gamla rör medan de fortfarande är gångbara.

”Vi är glada för all feedback och återkoppling vi får genom bland annat felanmälningar, som ger förutsättningar för att fortsätta underhålla våra rör”, säger Ronny Sjölund.

I hela Sverige är den totala omfattningen av VA-rör fem varv runt Sverige berättade Svenskt Vattens representanter och det är rör som idag till största del är 70-80 år och övergripande slitna rör. Nu arbetar man för högtryck från norr till söder med att kvalitetssäkra både rör och vatten, så också i Håbo. Ledningsnätet i Håbo är 60 mil vatten- och avloppsledningar. Och tack vare avancerad teknik kan personal relativt snabbt hitta läckor.

Håbo kommun jobbar intensivt med löpande underhåll och bland annat med hjälp av avancerad teknik, som kan ”höra” var och när det uppstår läckor. Till exempel identifierades stora läckor på ledningsnätet i Skokloster, tack vare den tekniken och som nu är åtgärdat

VA-taxans grunder

Utmaningar med att säkerställa vatten för alla invånare påverkar naturligtvis VA-taxan, som varken får vara för hög eller för låg. Den anpassas och regleras allteftersom för att Håbo kommun ska kunna leverera rent vatten till alla. Eventuella vinster och förluster måste korrigeras inom en treårsperiod. Allt för att du ska få rätt avgift för ditt vatten. Tidigare stod VA-taxan still i cirka sex år, vilket har resulterat i höjningar 2023. Ett förslag är framtaget för en ny VA-taxa som ger förutsättningar för att komma i fas och planera långsiktigt för en säker vattenförsörjning framöver.

Det är LAV (Lagen om vattentjänster 2006:412), som reglerar utformningen av VA-taxan, som ska vara ett självkostnadspris. Syftet med LAV är att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller miljön.

Under kvällen berättade också VA-chefen Ronny Sjölund att de som missat kvällens öppet hus kommer att få fler chanser att lära sig mer om hur VA-avdelningen arbetar med att säkra vattnet för Håbos invånare, med fler träffar för information och dialog, men också att kvällens frågor och svar som så småningom publiceras på vår webb.

E-tjänst för felanmälan

Om du upptäcker avvikelser som till exempel att vattnet ser missfärgat ut eller om du känner att det smakar annorlunda kan du rapportera det till oss genom att göra en felanmälan.

Felanmälan Håbos utemiljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster