Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Gränsnivåerna hålls gällande PFAS i det utgående kommunala dricksvattnet i Håbo kommun

VA-avdelningen har fått frågor om PFAS- värden i det kommunala dricksvattnet. Det utgående kommunala dricksvattnet håller redan idag gränsvärdena för de nya skarpare kraven som börjar gälla 2026.

Gränsvärden för PFAs i dricksvatten anges i Livsmedelsverkets föreskrift (LIVSFS 2022:12) Länk till annan webbplats.. För PFAS 21 är gränsvärdet för dricksvatten 100 ng/l och för PFAS 4 är gränsvärdet 4,0 ng/l och kommunerna ska tillämpa dessa gränsvärden den 1 januari 2026. I Håbo arbetar vi dock utifrån målsättningen att vi ska ligga inom dessa gränsvärden redan idag.

Resultat från provtagning

Under 2023 har vi genomfört ett fåtal provtagningar av PFAS i Bålsta respektive Skokloster.

Resultatet har varit följande

Skokloster
Råvatten

2023-03-15

2023-03-22

2023-06-07

PFAS 4

4,3 nanogram per liter

4,8 nanogram per liter

4,6 nanogram per liter

PFAS 21

10 nanogram per liter

11 nanogram per liter

8,5 nanogram per liter

Dricksvatten

2023-06-07PFAS 4

3,7 nanogram per literPFAS 21

7,5 nanogram per liter


 

 

BålstaRåvatten

2023-03-15

2023-03-22

PFAS 4

3,1 nanogram per liter

3,8 nanogram per liter

PFAS 21

9,7 nanogram per liter

10 nanogram per liter 

Analyser visar att vi ligger under gränsvärden i Bålsta redan innan råvattnet gått igenom reningsprocesserna i vattenverket och att i Skokloster renas vattnet i vattenverket till en nivå inom gränsvärdet. Från och med i år undersöks PFAS i dricksvattnet varje kvartal enligt de nya direktiven som börjar gälla 2026.

Under året har vi arbetat med att anpassa våra vattenverk efter de nya kraven. Bland annat har vi anpassat kolfilter i reningsprocessen till att rena PFAS och vi följer upp reningseffekterna kontinuerligt utifrån en fastställd plan.

Vad är PFAS?

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för fler än 10.000 ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet. Det finns många olika PFAS-ämnen. De mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA och de är förbjudna idag.

PFAS kommer bland annat från brandskum, impregneringsmedel och rengöringsmedel (till exempel golvpolish). PFAS används också i kemikalie-, verkstads- och elektronikindustrin och finns i många olika produkter på grund av dess unika egenskaper av att både vara vatten- och oljeavvisande och tåla höga temperaturer.

PFAS som släpps ut i miljön kan till slut hamna i mat och dricksvatten.

Vill du läsa mer om PFAS hänvisar vi till kemikalieinspektionens hemsida Länk till annan webbplats..

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster