Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Lämpliga placeringar för laddstolpar för elbilar

Nu finns förslag till lämpliga placeringar för laddstationer i Håbo kommun. Nästa steg blir att inspirera olika aktörer att installera laddstolpar för allmänheten på de här platserna.

Förutom att inventera lämpliga platser för laddstolpar har kommunstyrelsens förvaltning utrett olika driftformer. Kommunen kommer inte att äga laddstolpar utan i stället ha en roll som samverkande och samordnande part för att gynna en utbyggnad. Håbo Marknadsbolag har fått i uppdrag att hitta intresserade företag.

En laddinfrastruktur för elbilar är del i arbetet för fossilbränslefria transporter.

Platser där laddstationer kan placeras

De föreslagna platserna finns i Bålsta och Skokloster i välbesökta områden för handel eller turism, på parkeringar i anslutning till service och handel, samt på en av de kommunala pendlarparkeringarna vid Bålsta station.

Platserna har föreslagits utifrån att de har många besökare, utgör ett nav i kommunen eller har närhet till trafikplatser vid E18. Det finns inget som hindrar etablering på andra platser om det kommer fram lämpliga förslag i samråd med en extern aktör.

Förslag på strategisk placering för laddbilar (se kartan):

1) Skokloster i anslutning till slottet
2) Trafikplats Åsen
3) Övre pendlarparkeringen vid Ullevivägen
4) Parkering vid simhallen
5) Parkering vid centrum
6) Lillsjöns företagspark

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster