Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nu startar arbetet med Tvåhus-området

Detaljplanen för Tvåhus (Väppeby 7:18 med flera) vann laga kraft den 8 mars. Nu sammanställs en tidplan för det arbete som ska göras för att förverkliga planerna på bland annat bostadsbebyggelse.

Kommunen och gruppen av exploatörer har utsett varsin projektledare som har inlett sitt samarbete och håller på att ta fram en gemensam tidplan.

En förprojektering har gjorts tidigare. Nu börjar en mer detaljerad projektering komma igång. Det innebär att man tar fram ritningar med höjder och andra tekniska specifikationer tillsammans med en beskrivning som sedan används av entreprenören när arbetet utförs.

Bland det första som kommer att göras är att Trafikverket förstärker och förbättrar bullerplanket mot tågspåret i sommar.

Om planerna för området

Detaljplanen ska göra ny bostadsbebyggelse möjlig, liksom viss verksamhet i bottenvåningarna, som handel och kontor. Befintlig service kan finnas kvar. Huvudgatan genom planområdet följer terrängens övre ”platåkant”. Gränder, ibland med trappor i den branta sluttningen, ska förbinda huvudgatan med Stockholmsvägen.

Den karaktär som eftersträvas för området är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, lägenhetsstorlekar och färgsättning. Totalt gör detaljplanen det möjligt att bygga omkring 500 lägenheter.

Dokument

Plankarta Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster