Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nu startar arbetet med Tvåhus-området

Detaljplanen för Tvåhus (Väppeby 7:18 med flera) vann laga kraft den 8 mars. Nu sammanställs en tidplan för det arbete som ska göras för att förverkliga planerna på bland annat bostadsbebyggelse.

Kommunen och gruppen av exploatörer har utsett varsin projektledare som har inlett sitt samarbete och håller på att ta fram en gemensam tidplan.

En förprojektering har gjorts tidigare. Nu börjar en mer detaljerad projektering komma igång. Det innebär att man tar fram ritningar med höjder och andra tekniska specifikationer tillsammans med en beskrivning som sedan används av entreprenören när arbetet utförs.

Bland det första som kommer att göras är att Trafikverket förstärker och förbättrar bullerplanket mot tågspåret i sommar.

Om planerna för området

Detaljplanen ska göra ny bostadsbebyggelse möjlig, liksom viss verksamhet i bottenvåningarna, som handel och kontor. Befintlig service kan finnas kvar. Huvudgatan genom planområdet följer terrängens övre ”platåkant”. Gränder, ibland med trappor i den branta sluttningen, ska förbinda huvudgatan med Stockholmsvägen.

Den karaktär som eftersträvas för området är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, lägenhetsstorlekar och färgsättning. Totalt gör detaljplanen det möjligt att bygga omkring 500 lägenheter.

Dokument

Plankarta Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster