Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Uppdatering från Tvåhus-projektet

Inom Tvåhus-projektet upphandlar NCC just nu det företag som ska projektera gator, torg, VA och belysning i det nya området.

Kommunen driver projektet i en så kallad partnering tillsammans med NCC. Just nu håller NCC på att handla upp ett företag som under våren och sommaren ska projektera allmänna anläggningar, det vill säga vägar, torg, VA och belysning. Projektering innebär att man tar fram ritningar med höjder och andra tekniska specifikationer tillsammans med en beskrivning som sedan används av entreprenören när arbetet utförs.

Därefter planerar kommunen att entreprenörernas arbete med att bygga vägar och torg och dra VA-ledningar ska starta i början av augusti 2020.

Den karaktär som eftersträvas för området är småstad med varierande kvarter och hustyper. Totalt gör detaljplanen det möjligt att bygga omkring 500 lägenheter. Viss verksamhet, som handel och kontor, kan bli aktuell i bottenvåningarna.

Det första bygglovet som berör Tvåhus-området behandlas av bygg- och miljönämnden i december.

Kommunen och gruppen av exploatörer har varsin projektledare som samarbetar och följer en gemensam tidplan.

Länk till en tidigare nyhet om Tvåhus

Senaste nytt från Tvåhus-projektet

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster