Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Uppdatering från Tvåhus-projektet

Inom Tvåhus-projektet upphandlar NCC just nu det företag som ska projektera gator, torg, VA och belysning i det nya området.

Kommunen driver projektet i en så kallad partnering tillsammans med NCC. Just nu håller NCC på att handla upp ett företag som under våren och sommaren ska projektera allmänna anläggningar, det vill säga vägar, torg, VA och belysning. Projektering innebär att man tar fram ritningar med höjder och andra tekniska specifikationer tillsammans med en beskrivning som sedan används av entreprenören när arbetet utförs.

Därefter planerar kommunen att entreprenörernas arbete med att bygga vägar och torg och dra VA-ledningar ska starta i början av augusti 2020.

Den karaktär som eftersträvas för området är småstad med varierande kvarter och hustyper. Totalt gör detaljplanen det möjligt att bygga omkring 500 lägenheter. Viss verksamhet, som handel och kontor, kan bli aktuell i bottenvåningarna.

Det första bygglovet som berör Tvåhus-området behandlas av bygg- och miljönämnden i december.

Kommunen och gruppen av exploatörer har varsin projektledare som samarbetar och följer en gemensam tidplan.

Länk till en tidigare nyhet om Tvåhus

Senaste nytt från Tvåhus-projektet

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster