Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut om exploateringsavtal och exploateringsbudget för Björkvallen

Illustration av en gata och några hus som ska byggas i Björkvallen, Bålsta

Den 9 december beslutade kommunfullmäktige att Håbo kommun kan ingå genomförandeavtal med BoKlok Mark och Exploatering AB samt med Solfältet Fastighets AB, med tillhörande avtal om överlåtelse av kommunalägd mark.

Syftet med avtalen är att reglera och genomföra en planerad utbyggnad av radhus och flerbostadshus enligt förslaget till detaljplan för del av Bålsta 2:69 med flera, Björkvallen.

Kommunen ska svara för en del av utbyggnaden av allmänna anläggningar, till exempel en gång- och cykelväg längs Idrottsvägen samt åtgärder på området utanför Medborgarhuset som idag används som parkering. Exploatörerna kommer att stå för utbyggnaden av allmänna anläggningar inom ett utpekat område kallat exploateringsområdet.

Avtalen var anmälda för beslut tidigare i år men kommunstyrelsen beslutade den 19 september att låta förvaltningen arbeta om exploateringsbudgeten så att projektet inte skulle resultera i ett underskott. Kommunen har nu tittat över de planerade allmänna anläggningar som kommunen ska bekosta i projektet. Budgeten har justerats med en mindre summa för åtgärder i parkområdet väster om Idrottsvägen. Dessa åtgärder innebär att budgeten beräknas hamna på noll efter genomfört projekt.

Kommunens intäkter för markförsäljningen uppgår till cirka 11,3 mkr.

Illustration: Vyn illustrerar möjlig bebyggelse längs den nya, genomkorsande lokalgatan i Björkvallen. I förgrunden illustreras flerbostadshus i två våningar och i bakgrunden syns flerbostadshus i fyra våningar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster