Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Beslut om exploateringsavtal och exploateringsbudget för Björkvallen

Illustration av en gata och några hus som ska byggas i Björkvallen, Bålsta

Den 9 december beslutade kommunfullmäktige att Håbo kommun kan ingå genomförandeavtal med BoKlok Mark och Exploatering AB samt med Solfältet Fastighets AB, med tillhörande avtal om överlåtelse av kommunalägd mark.

Syftet med avtalen är att reglera och genomföra en planerad utbyggnad av radhus och flerbostadshus enligt förslaget till detaljplan för del av Bålsta 2:69 med flera, Björkvallen.

Kommunen ska svara för en del av utbyggnaden av allmänna anläggningar, till exempel en gång- och cykelväg längs Idrottsvägen samt åtgärder på området utanför Medborgarhuset som idag används som parkering. Exploatörerna kommer att stå för utbyggnaden av allmänna anläggningar inom ett utpekat område kallat exploateringsområdet.

Avtalen var anmälda för beslut tidigare i år men kommunstyrelsen beslutade den 19 september att låta förvaltningen arbeta om exploateringsbudgeten så att projektet inte skulle resultera i ett underskott. Kommunen har nu tittat över de planerade allmänna anläggningar som kommunen ska bekosta i projektet. Budgeten har justerats med en mindre summa för åtgärder i parkområdet väster om Idrottsvägen. Dessa åtgärder innebär att budgeten beräknas hamna på noll efter genomfört projekt.

Kommunens intäkter för markförsäljningen uppgår till cirka 11,3 mkr.

Illustration: Vyn illustrerar möjlig bebyggelse längs den nya, genomkorsande lokalgatan i Björkvallen. I förgrunden illustreras flerbostadshus i två våningar och i bakgrunden syns flerbostadshus i fyra våningar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster