Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Besiktning av bland annat belysning och planteringar i Lillsjöns företagspark

ICA Maxi har öppnat i Lillsjöns företagspark. Just nu pågår ett antal besiktningar i området innan kommunen tar över gator, gång- och cykelvägar, VA, belysning och planteringar från Skanska Fastigheter Göteborg AB.

Dammen i området är kontrollerad och har den funktion den ska ha, nämligen att rena dagvatten från området innan det släpps ut i Lillsjön. En skötselplan finns för dammen och vass har tagits bort så att den har blivit mer synlig.

Allt är inte färdigbyggt än, men tanken är att det som kvarstår ska vara färdigt före sommaren. Ett nytt planområde för Entré Lillsjön ses över. Infarten till det området måste vara säkert ur trafiksynpunkt vilket också berör Lillsjöns företagspark.

Kommunen har även börjat planera för att göra det värdefulla naturområdet kring Lillsjön mer tillgängligt.

Tidigare nyhet om Lillsjöns företagspark

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster