Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Våtmark med gångstråk i Balders hage

För att ta hand om och rena dagvattnet från Logistik Bålsta och industriområdet intill anlägger kommunen en våtmark i Balders hage. Genom etablering av promenadstråk, en brygga och bänkar att slå sig ner på blir Balders hage också ett rekreationsområde för boende i närheten.

Det nya gångstråket gör det möjligt att gå runt våtmarken och stråket förbinds med den tidigare gång- och cykelvägen i området. På så sätt blir Balders hage en rekreativ miljö för boende och förskolebarn i närområdet. Den nya vattenmiljön kommer även att öka förutsättningarna för växter och djur att trivas.

Arbetet startar inom kort och fortsätter en bit in i höst. Höjdskillnaden gör att vi längst ner mot Skörbyleden kommer att behöva fylla på lite med jordmassor för att få den effekt av våtmarken som vi önskar. Det befintliga diket kommer att vara kvar.

Klicka på bilden för att se den i större format:

Skiss över Balders Hage, våtmark med gångstråk

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster