Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Gräsmattor blir ängar för att gynna den biologiska mångfalden

Prästkrage och smörblommor

För att gynna blommande växter och pollinerande insekter lämnar Håbo kommun ett antal gräsytor oklippta i sommar. I augusti slås ytorna och det slagna samlas upp.

Det är främst ytor på mager sandig mark som lämnas oklippta fram till augusti. Chansen är stor att just den sortens ytor fylls av blommande växter.

De oklippta ytorna kommer att inventeras för att se vilka växter som dyker upp. Med tiden hoppas vi att ytorna ska vara fyllda av blommor och surrande insekter och bidra till ett hållbarare Håbo.

Gräsytor fyller fler funktioner med varierad skötsel

En stor del av Bålstas grönområden är klippta gräsmattor som används för bland annat rekreation, luftrening och bullerdämpning. Men för mångfalden av växter och djur är dessa ytor ett problem. Eftersom gräset klipps regelbundet hinner det sällan blomma. Blombesökande insekter som fjärilar, humlor och solitärbin kan helt enkelt inte finna någon pollen eller nektar där.

Genom en mer varierad skötsel kan gräsytorna i Bålsta fylla fler funktioner och bidra till en större mångfald av växter och djur.

Ytor som lämnas oklippta under sommaren:

Karta visar en ängsyta vid Centrumleden

Vid Centrumleden.

Karta visar ängsyta vid Åkerbyvägen

Vid Åkerbyvägen.

Karta visar ängsytor vid Frösundaviks strandängar och vid Rågvägen Baldersvägen

Vid Frösundaviks strandängar till vänster och vid Rågvägen och Baldersvägen till höger.

Skylt som berättar att gräset inte klipps under sommaren för att gynna pollinatörer.

Skyltning vid Frösundaviks strandängar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster