Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Markarbeten i anslutning till nya busstorget

Efter sommaren startar markarbeten på och intill det nya busstorget i Bålsta. Det innebär att gående och cyklister, som ska till tåg och pendeltåg, kommer att få ta en annan väg än vanligt.

Mer detaljerad information om arbetena i anslutning till nya busstorget publiceras på Håbo.se i augusti. Då har vi också illustrationer som visar var gående och cyklister kan ta sig fram.

När markarbeten och VA-arbeten är klara kan det nya busstorget göras färdigt och resecentrum kan börja byggas.

Första skedet – gående kommer till tåg och pendeltåg via nya busstorget

Markarbetena handlar bland annat om att en kulle ska tas bort. Massorna som schaktas bort körs sedan till ytan nedanför nya busstorget där de används för att bilda underlag för en grönyta. Samtidigt påbörjas arbete med VA-ledningar och grovterrassering för nya resecentrumet.

Under den här perioden kommer gående att hänvisas till en avgränsad gångväg i ena änden av byggområdet för det nya busstorget.

Andra skedet – gående kommer till tåg och pendeltåg via det tillfälliga busstorget

Längre fram görs VA-arbeten längs Stockholmsvägen.

Under den perioden får gående gå längs den grusade rampen med träräcke som finns sedan tidigare vid det tillfälliga busstorget, och längs den slänt som kommer att schaktas bort.

Arbetena beräknas vara klara under de sista tre månaderna 2020.

Cyklister

Antalet cykelställ vid stationen och busstorget kommer att vara mindre än vanligt medan dessa arbeten pågår. Nya cykelställ kommer att placeras ut när första skedet är avklarat.

Igångsättningsbeslut Bålsta C

Vid sitt sammanträde den 11 juni beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen positivt igångsättningsbeslut för föreslagna investeringar i Bålsta C-projektet.

Delprojekt har plockats ut och byggts ihop till ett nytt samlingsprojekt som byggs, ägs och drivs av kommunen som ett investeringsprojekt.

De här delprojekten ingår:

  • Resecentrum. Byggstart planerad till kvartal 4 2020. Beräknas stå klart under kvartal 4 2021.
  • Bålsta Torg. Byggstart planerad till kvartal 2 2021. Beräknas stå klart i kvartal 4 2021.
  • Busstorg. Beräknas stå klart under kvartal 4 2020.
  • Tunnel under Stockholmsvägen
  • Projektering av VA- och gatuarbeten

Information om de olika delprojekten kommer att publiceras här på Håbo.se.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster