Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Dags att utveckla och rusta upp våra lekplatser

Nu finns ett Lek- och aktivitetsprogram med åtgärdsförslag, prioriteringsordning och investeringsplan för kommunens lekplatser. Den första lekplatsen som rustas upp ligger mellan Toras väg och Kärravägen.

I arbetet med Lek- och aktivitetsprogrammet har 16 lekplatser i Bålsta tätort inventerats för att skapa en god överblick när det gäller skick, behov och möjligheter. På så vis kan bättre lek- och aktivitetsmiljöer skapas där behovet är som störst.

Lek- och aktivitetsprogrammet innehåller bland annat:

 • Ett policyförslag som ska fungera som en grund för planering och prioritering av barn och ungdomars miljöer.
 • Generella riktlinjer för kommunala lekplatser i Håbo kommun.
 • Förslag till investeringsplan.

De kommunala lekplatserna är barnens sociala arena där de rör på sig och träffar andra barn. Det är där de kan interagera och inspirera både sig själva och varandra. Därför är lekplatserna ytterst viktiga miljöer för barnens utveckling. Även för vuxna fyller lekplatserna en viktig funktion som mötesplats.

Några exempel på riktlinjer är att alla lekplatser ska vara godkända enligt de säkerhetsmässiga regler och lagar som finns, att tillgängligheten ska vara så bra som möjligt utifrån platsens förutsättningar, och att det ska finnas informationsskyltar vid varje lekplats.

Lekplatser behöver finnas nära

För att skapa goda förutsättningar för olika typer av lek och möten behöver lekplatser placeras med en viss täthet utifrån både geografiskt och tidsmässigt avstånd. Lek- och aktivitetsparker i Bålsta ska ha en geografisk spridning som säkerställer barn och ungdomars behov av rörelse, lek och samvaro.

Genom att dela in lekplatserna i tre kategorier kan riktlinjer sättas för rimliga avstånd:

 • En närlekplats som används för den dagliga leken ska ligga inom 250 meters avstånd, eller 5 minuters gångväg, från bostaden.
 • En områdeslekplats kan ligga på 500 meters avstånd eller 10 minuters gångväg.
 • Till en besöksmålslekplats kan en längre transport med cykel, kollektivtrafik eller bil accepteras. En sådan lekplats bör finnas inom 1 000-1 500 meter.

I programmet tas även ungdomsplatser upp (Skateparken och Skeppsparksstråket), liksom Ullevistigen/Dalstigen. Ullevistigen/Dalstigen är en utveckling av Hälsans stig till ett multifunktionellt promenadstråk. Det ska ha en så stark karaktär att det blir ett utflyktsmål för barn, ungdomar och vuxna i hela kommunen.

Lekplatskarta Bålsta

Fem lekplatser står först på tur

Förslaget till investeringsplan innehåller strategier för nyanläggning och ombyggnad av lekplatser. Även en prioriteringsordning finns. De lekplatser som behöver åtgärdas så snart som möjligt (nivå 1) är:

 • Toras väg
 • Kornvägen
 • Sågarbacken
 • Tvärstigen
 • Skeppsparken.

Därefter behövs insatser för lekplatserna inom nivå 2 och 3. Lekplatsen i Frösundavik klassas som nivå 4. Den är nybyggd och behöver bara vanligt underhåll.

Här kan du läsa Lek- & aktivitetsplatsprogrammet Pdf, 11.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Det antogs av tekniska nämnden den 4 juni.

Kransorterna (Slottsskogen, Söderskogen, Krägga och Stämsvik) har till största delen enskilt huvudmannaskap, det vill säga tas om hand av samfälligheter. Därför har de inte tagits med i denna inventering.

Ny områdeslekplats mellan norra och södra Eneby

I höst byggs en ny områdeslekplats på gräsytan mellan Toras väg och Kärravägen. Tanken är att lekplatsen ska rikta sig framför allt till barn i åldrarna 1 till 12 år, men även till föräldrar och andra.

I våras fick alla som bor i närheten tycka till. Något att klättra på och något att gunga på var viktigast för åldrarna 1-12 år. För vuxna är sittplatser och träningsredskap viktigast. Utifrån de tankar och förslag som kom in och de karaktäristiska dragen för en områdeslekplats (se Lek- & aktivitetsprogrammet) utlystes en utformningstävling bland leverantörer. Tävlingen är avslutad och gatu- och parkavdelningen har gått vidare med ett förslag.

Lekplatsen ska vara färdig i oktober. Arbetet har börjat - se bilden här nedanför. Mer information publiceras här på Håbo.se inom kort.

Lastbil och grävskopa startar arbetet med ny lekplats i Eneby, Bålsta.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster