Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nu börjar den internationella Trafikantveckan

Trafikantveckan pågår 16-22 september varje år. Under veckan uppmärksammas hållbara resor och transporter med olika teman. Årets tema är ”Fossilfria resor för alla”.

Vad är Trafikantveckan?

Varje år uppmärksammas Trafikantveckan runt om i världen. Det är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Det är olika teman för varje år, årets tema är ”Fossilfria resor för alla”.

Varför fossilfritt?

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit behöver alla hjälpas åt. Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag. Det är den sektor som har störst förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri.

Personbilstrafiken står till stor del för utsläpp av växthusgaser och något vi behöver fokusera på för att minska vår klimatpåverkan. För att bromsa klimatförändringen behöver användningen av fossila bränslen minska radikalt och omgående.

Vad är fossilbränslefria resor?

Kol, olja och naturgas är fossila bränslen som används till fordon. Fossilfria resor innebär att fordon drivs av förnyelsebara bränslen. Bränslen som är gjorda på avfall är förnyelsebara. Väljer du ett eldrivet fordon behöver elen komma från sol, vind eller vatten för att räknas som förnyelsebara drivmedel.

Biodiesel tillverkas av slaktrester, matrester blir biogas. Båda är exempel på förnyelsebart bränsle. I Håbo sorteras våra matrester och blir biogas.

Att övergå till förnyelsebart bränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit behöver alla hjälpas åt.

Kan jag lära mig mer om jag cyklar till jobbet?

Att åka bil till arbetet och skolan bidrar till att öka stillasittandet vilket får konsekvenser för hälsan. Rörelse är bra både för den fysiska och psykiska hälsan och bidrar till ökad inlärningsförmåga. Du kan alltså lära dig mer om du går eller cyklar till jobbet och skolan.

Hur kan jag bidra till en tryggare trafikmiljö?

Det finns en tydlig koppling mellan antalet bilar och trafiksäkerheten. Med fler bilar i omlopp skapas en mer komplex trafikmiljö. Mycket trafik kring exempelvis skolor gör barn och föräldrar otrygga och färre vågar cykla och gå till skolan. En ond spiral uppstår.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster