Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i kommunfullmäktige 7 november

Kommunfullmäktiges ledamöter sammanträdde den 7 november. Reviderad naturvårdsplan och fastställande av skattesats för 2023, var några av de ärenden som behandlades.

Antagande reviderad naturvårdsplan

Kommunfullmäktige antar den reviderade versionen av Naturvårdsplan för Håbo kommun.

Håbo kommun har en naturvårdsplan som antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2011. Detta är kommunens plan för bevarande och utveckling av naturmiljövärdena i Håbo kommun. För att naturvårdsplanen ska vara ett tillförlitligt och aktuellt kunskapsunderlag behöver den uppdateras regelbundet. Arbetet med att ta fram ett förslag till en uppdaterad naturvårdsplan påbörjades 2019, och har pågått parallellt med framtagningen av ny översiktsplan och grönstrukturprogram.

Syftet med uppdateringen har varit att Håbo kommun ska ha en aktuell naturvårdsplan som fungerar som ett vägledande kunskapsunderlag i plan- och lovgivningsärenden samt övriga beslut som kan påverka värdefulla natur- och rekreationsmiljöer i kommunen. Naturvårdsplanen ska även fungera som vägledning för den långsiktiga skötseln av biologiskt värdefulla naturområden som ägs av kommunen.

Skattesats 2023

Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för år 2023 till 21,09 kronor vilket är oförändrat
jämfört med innevarande år. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesats för det kommande året

Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag

 • Aktivitetscoach på äldreboenden och LSS-boenden
 • Namnbyte på äldreboende
 • Förbättring av gästbrygga i Aronsborgsviken
 • Återanvänd energi från ishallen till simhallen

Bifallna medborgarförslag

Avslagna medborgarförslag

 • Europarådets resolution 1815 angående de potentiella farorna med elektromagnetiska fält och dess effekt på miljön

Besvarade medborgarförslag

 • Deponi i Kivinge - gällande den planerade verksamheten som är på samråd för fastigheten Kivinge 4:16

Återremitterade förslag

 • Annlägg en åretruntbrygga för vinterbad vid Kalmarsand

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun.
Mer om medborgarförslag

Motioner

Anmälan av ny motion

 • Valstugor
 • Subventionerade resor för pensionärer under lågtrafik

Bifallna motioner

 • Planläggning av fler villatomter m.m.

Avslagna motioner

 • Ljusförorening

Besvarade motioner

 • Inrättande av Regional Vårdcentral med "Närakut" och Barnpsykiatrisk mottagning (BUP) i Bålsta

Protokoll och webb-tv från sammanträdet

Du kan läsa hela protokollet här på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Quickchannelkanal.

Protokoll från fullmäktige 7 november Pdf, 451.8 kB.

Se sammanträdet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster