Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Medborgarförslag

Du som är privatperson och är folkbokförd i Håbo kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. När du har lämnat in ett medborgarförslag startas en politisk process, en sån process kan ta cirka 6-12 månader.

Ett medborgarförslag som skickas in är oftast av mer omfattande karaktär och kan till exempel vara

 • att kommunen behöver en ny policy,
 • eller göra en större investering

Vill du istället lämna förbättringsförslag, synpunkter och idéer ska du använda tjänsten för synpunkter, då kan ärendet dessutom hanteras mer skyndsamt.
Till sidan Synpunkter

Föreningar, företag, sammanslutningar och organisationer får inte lämna in medborgarförslag.

Beskriv gärna ditt medborgarförslag så tydligt och konkret som möjligt. I motiveringen kan du sedan argumentera för ditt förslag.

För att medborgarförslaget ska kunna tas upp till behandling ska det:

 • vara skriftligt,
 • innehålla namn, e-postadress och telefonnummer till den eller dem som lämnat förslaget så att vi enkelt kan ta kontakt,
 • innehålla ett konkret förslag som fullmäktige kan ta ställning till,
 • inte handla om mer än en sak eller ämne per förslag
 • vara undertecknat av den eller dem som lämnat förslaget.

Innan du lämnar medborgarförslag, tänk på att:

 • förslaget inte får handla om myndighetsutövning mot enskilda eller personärenden i övrigt
 • innehållet i förslaget inte får vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot andra lagar eller författningar
 • förslaget inte får ha behandlats i fullmäktige de senaste två åren
 • förslaget anmäls till närmaste fullmäktigemöte. Fullmäktige beslutar om förslaget är giltigt och om vem som ska besluta om eller bereda det.
 • alla medborgarförslag som lämnas in till kommunen räknas som offentliga handlingar och arkiveras. Det innebär att vem som helst har rätt att titta på, läsa och kopiera förslaget.

Lämna in förslaget till kommunkansliet senast 7 arbetsdagar före aktuellt fullmäktigesammanträde.

När du har lämnat in ett medborgarförslag registreras det som en inkommen handling och anmäls till det närmaste fullmäktigesammanträdet. Där beslutar fullmäktige om förslaget får ställas och att remittera förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Om förslaget enbart berör en nämnd kan kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget direkt till berörd nämnd för beredning och beslut. På så vis förkortas processen innan du får svar på ditt förslag något.

Tjänstemännen på kommunstyrelsens eller nämndens förvaltning utreder förslaget för att se om det kan genomföras. Förslaget kan remitteras till andra nämnder, som får yttra sig, om det behövs.

När förslaget utretts färdigt lämnar förvaltningen ett förslag till beslut till politikerna. Om fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet tas förslaget först upp i kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter i kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige kan fatta beslut i frågan. I annat fall fattar den berörda nämnden beslut.

Medborgarförslaget ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från att förslaget inkommit till kommunen.

Klicka här för att se en processbild för ett medborgarförslag enligt standardprocessen där fullmäktige fattar det slutliga beslutet. Öppnas i nytt fönster.

Inkomna medborgarförslag presenterade i tabellen. Du kan även läsa kommunfullmäktiges beslut för de medborgarförslag som är slutbehandlade av fullmäktige.

Datum

Titel

Diarienummer

Beslut

2023-02-27

Tidsbegränsade bostadskontrakt ska övergå till permanenta för barnfamiljer Pdf, 94.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/173


2023-02-27

Byggetablering med byggbodar och containers Pdf, 152.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/1722

KF 2024-02-26 § 10 Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-27

Ambulerande finsktalande förskollärare Pdf, 35.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/171

KF 2023-10-02 § 134 Pdf, 434.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-27

Belysning i kommunens två hundrastgårdar Pdf, 38.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/1648

KF 2023-11-13 § 180 Pdf, 155.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-27

Gångväg från Frösundavik till Getberget och Hagviken Pdf, 84.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/204

KF 2023-11-13 § 178 Pdf, 152.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-27

Kall- och vinterbada Pdf, 262.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/1683


2023-02-27

Rita om anvisningsområdet för Vibyskolan förskoleklass Pdf, 226.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/203

KF 2023-10-02 § 132 Pdf, 337.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-27

Vinteraktiviteter vid Kalmarsand Pdf, 484.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/1681

KF 2023-10-02 § 131 Pdf, 313.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-04-03

Tillåta parkering för moped klass 1 och MC vid kalmarsandsbadet Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2023/00261

KF 2024-02-26 § 9 Pdf, 151.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-04-03

Brygga med hopptorn vid Kalmarsand Pdf, 65.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/00329

KF 2023-10-02 § 130 Pdf, 297.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-04-03

Implementera Krisrutin Emma Pdf, 115.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/00366

KF 230612 §86 Pdf, 153 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-05-09

En megaloppishall Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2023/488

KF 2023-12-11 § 197 Pdf, 152.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-05-09

Låt tisdagsgruppen ingå i utredningen kring en träffpunkt på källvägen Pdf, 74.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/550

KF 2023-12-11 § 198 Pdf, 154.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-12

Ett elljusspår i Skokloster Pdf, 50.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/701

KF 2024-02-26 § 11 Pdf, 151.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-12

Grönområden nära bostäder som inte brukas, en del yta kan användas till kolonilotter Pdf, 39.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/587

KF 2023-12-11 § 196 Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-12

Träffpunkt för schakspelare Pdf, 41.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/608

KF 2024-05-06 § 68 Pdf, 150.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-12

Angående återvinningscentralen Pdf, 32.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/704

KF 2023-12-11 § 199 Pdf, 150.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-12

Synpunkter gällande hundrastgården i Gamla Bålsta Pdf, 112.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/684

KF 2023-11-13 § 180 Pdf, 155.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-10-02

Använd den gamla järnvägsbron som gång- och cykelväg Pdf, 284.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/804


2023-10-02

Höjning av kommunens friskvårdsbidrag Pdf, 62.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/955


2023-10-02

Justering av områdesbestämmelser för detaljplansområdet Hagviken Pdf, 691.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/828


2023-10-02

Nationaldagsfirande med parad eller karneval Pdf, 156.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/903

KF 2024-05-06 § 67 Pdf, 151.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-10-02

Ny lekpark i Skörby Pdf, 68.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/819


2023-10-02

Ny skolplattform Pdf, 35.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1109


2023-10-02

Ändra på villkoren för medbogarförslag Pdf, 156.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/968

KF 2024-02-26 § 12 Pdf, 156.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-11-13

Gångväg från Idealbyns busshållplats Pdf, 39 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/01193


2023-11-13

Gång- och cykelväg från busshållsplatsen Söderskogen norra till Måttabacken Pdf, 38.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/01194


2023-11-13

Förbättra/uppdatera kommunens webbsidor angående bygglov Pdf, 46.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/01232


2023-11-13

Kompostering av hushållsavfall Pdf, 48.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/01343


2023-11-13

Fungerande handduschar Pdf, 38.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/01227


2023-11-13

Uppdatera Håbo kommuns krav på kontrollansvarig vid tillbyggnad mindre än 50 kvm Pdf, 524.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/01233


2023-11-13

Klasslistor i skola och förskola Pdf, 39.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/01291


2023-11-13

Processen med medborgarförslag Pdf, 40 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/01287


2023-11-13

Hundgård i närheten av grillplatsen vid Skeppsbacken Pdf, 165.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/01348


2023-11-13

Polarverksamheten Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2023/01317


2023-11-13

Utred möjligheten för alternativ driftsform av Slottskolan i Skokloster Pdf, 40 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/01207


Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster