Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Synpunkter

Om du tycker att något behöver göras eller förändras i de kommunala verksamheterna kan du framföra ditt förslag antingen genom att lämna din synpunkt eller ett medborgarförslag. Kritik och idéer är förutsättningar för utveckling och förnyelse. Dina synpunkter är därför mycket värdefulla och hjälper oss att förbättra vår service.

Synpunkter

Du kan lämna en synpunkt som kan vara kritik, beröm, idéer eller förslag. Ett förslag som lämnas in som en synpunkt hanteras skyndsamt.

Ett förslag eller en idé kan vara till exempel

  • en ny vägskylt
  • ny belysning
  • farthinder
  • önskemål om utveckling av badplatser eller allmäna områden.

Synpunkten kan lyftas upp till nämnd för att politikerna ska fatta beslut om det behövs.

Så lämnar du din synpunkt

  • På webben: Fyll i formuläret nedan.
  • E-post:  kontaktcenter@habo.se
  • Ringa. Kontaktcenter 0171-525 00. Du kan ringa måndag-torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-15.00
  • Brev. Skicka till adressen: Att: Kontaktcenter, Håbo kommun, 746 80 Bålsta

För synpunkter och klagomål som gäller skola och förskola


Personuppgifter
När du har skickat in en synpunkt till oss lämnas den vidare till den som är ansvarig för verksamheten som din synpunkt gäller. Det är den verksamheten som är ansvarig för att hantera och, om möjligt, åtgärda dina synpunkter. Om du har lämnat dina kontaktuppgifter ska verksamheten också återkoppla till dig så snart som möjligt.

Alla inlämnade synpunkter diarieförs (registreras i kommunens ärendehanteringssystem) i kommunens synpunktsdiarium. Det gör vi för att synpunkterna lättare ska kunna följas upp. De rapporteras också till ansvariga nämnder och kommunstyrelsen två gånger per år för att politikerna ska kunna veta hur våra invånarna upplever kommunens tjänster. Inga personuppgifter finns med när synpunkterna rapporteras.

Klicka här för att se en processbild för en synpunkt. Öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera och besvara din synpunkt. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter Länk till annan webbplats..

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster