Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Håbo klättrar i hållbarhetsrankning

Hållbarhetsarbetet går framåt i Håbo kommun som i år klättrar i Aktuell Hållbarhets rankning av ”Sveriges miljöbästa kommun”. Håbo placerar sig på plats 147 av totalt 290 kommuner. Det är en förbättring med 48 placeringar jämfört med förra året.

För 15:e året i rad genomförs Aktuell Hållbarhets kommunrankning ”Miljöbästa kommun”. I rankningen mäts kommunernas aktiviteter och ambitionsnivå inom flera områden som är betydande i omställningen för ett framtida hållbart och fossilfritt samhälle. Redovisningen innehåller enkätsvar från Sveriges kommuner och insamlad statistik från en rad olika källor, såsom Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige.

Håbo kommun hamnar på plats 147 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 195 förra året. I kommungruppen "Storstäder och storstadsnära kommuner” placerar sig Håbo kommun på plats 39 av 46. Av Uppsala läns 8 kommuner placerar sig Håbo kommun på plats 5.

Det känns positivt att nya siffror visar på förbättrade resultat. Hållbarhetsfrågor är något som vi arbetar med kontinuerligt och genomgående i kommunen. Det är viktigt och skapar förutsättningar för att Håbo ska vara en hållbar kommun i framtiden, säger kommundirektör Teresa Zetterblad.

Arbetar för ett hållbart Håbo

2021 antog Håbo kommun hållbarhetsstrategin ”Hållbara Håbo”. Den beskriver hur kommunen ska arbeta och implementera Agenda 2030. Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Målen omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Hållbarhetsarbetet i Håbo pågår hela året och följs upp i samband med kommunens årsredovisning varje år.

Vill främja det hållbara resandet

Nyligen genomförde Håbo kommun en översyn av busstrafiken och tog fram ett förslag på nytt linjenät som är bättre anpassat kommunens samhällsutveckling. Samtidigt utvecklas kommunens gång- och cykelvägar.

Läs mer om kommunens hållbarhetsarbete:
Hållbara Håbo - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.
Nytt busslinjenät i Bålsta tätort - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.
En cyklande invigning i Skokloster - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Aktuell Hållbarhets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ta del av 2023 års kommunrankning "Sveriges miljöbästa kommun".

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster