Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Hållbarhetslöften – mycket har gjorts och nu tecknar vi snart nya löften

Under flera år har vi arbetat intensivt med våra tecknade hållbarhetslöften inom bland annat ekosystem och biologisk mångfald, vatten och minskad klimatpåverkan. En hel del har gjorts för bland annat ökat cyklande, skötsel av ängs- och skogsmark och samverkan för bättre vattenvård. Och, redan på fredag är det dags att teckna nya löften.

Länsstyrelsen i Uppsala län, erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna hållbarhetslöften. Syftet med löftena är att stärka fokus och samverkan i miljöarbetet för att nå de svenska miljömålen. Att anta hållbarhetslöften är ett tydligt och positivt sätt att lyfta fram det arbete som kommunen redan gör och/eller önskar göra i framtiden för att fortsätta utvecklas i en hållbar riktning.

Det här har vi bland annat gjort de senaste åren:

Minskad klimatpåverkan 2019-2022

Vi har aktivt arbetat med att skapa bättre förutsättningar för ökat cyklande för att minska klimatpåverkan, såsom till exempel anlagt drygt 5 kilometer gång- och cykelväg, såväl för säkra skolvägar, som att skapa möjlighet att kombinera cykel- och gång med buss, till exempel de nya gång- och cykelvägarna längs Kalmarleden och Kraftleden. För fortsatt arbete för att främja cyklande i kommunen har vi tagit fram styrdokument för kommunens cykelarbete (Ramverket och Cykelstyret) och bland annat genomfört en resvaneundersökning.

Ekosystem och biologisk mångfald 2020-2023

Vi har börjat omvandla en del av våra gräsklippsytor för att skötas som äng. Vi har börjat sköta två hagar med betesdjurr och har också arbetat med att tillgängliggöra kulturhistoriska miljöer. Under de senaste åren har vi tagit fram och antagit en hållbarhetsstrategi och ett grönstrukturprogram samt uppdaterat vår naturvårdsplan. Vi har även arbetat fram en ny skötselanvisning för hur kommunens skogar ska skötas för att bland annat gynna rekreation och biologisk mångfald. Parallellt har vi i samverkan med Länsstyrelsen arbetat med bekämpning av invasiva växter.

Vatten 2021-2024

I ett samarbetsprojekt med Upplands-Bro och Sigtuna kommuner har vi arbetat för bättre vattenkvalité i Lilla- och Stora Ullfjärden. Här har det både handlat om att via medel från LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) fått till vattenprovtagning och gårdsvisa vattenplaner, men också genom en digital gödselkarta uppmuntra till att dela med sig av sin gödsel mellan lantbruk, trädgårdsföreningar och andra odlingsentusiaster. Ett mycket lyckat projekt där anställd åtgärdssamordnare lyckats stötta lantbrukare och andra verksamheter att gå i mål med fyra separata beviljade LOVA-bidrag.

Nya hållbarhetslöften 2023-2027

Fredag den 24 november håller kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist och kommundirektör Teresa Zetterblad gemensamt i pennan för tecknande av nya löften vid en ceremoni på Uppsala slott. Då handlar det fortsatt om minskad klimatpåverkan (2023-2027), men också om hållbar samhällsutveckling (2023-2026). I det fortsatta arbetet fokuserar vi på att öka återbruk, förvalta och utveckla befintlig bebyggelse, men också att minska energi-och effektanvändning och främja fossilfri mobilitet.

Läs mer om vårt hållbarahetsarbete och vår hållbarhetslöften:
Hållbarhetslöften - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.
Hållbara Håbo - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster