Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hållbarhetslöften

Kollage_hållbarhetslöften

Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna hållbarhetslöften. Håbo kommun är en av aktörerna i länet som har tecknat hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan år 2019 och för ekosystem och biologisk mångfald för år 2020. Var med du också!

Syftet med löftena är att stärka fokus och samverkan i miljöarbetet och därmed öka åtgärdstakten för att nå generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen och den ekologiska dimensionen i FN:s globala hållbarhetsmål.

För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar. För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna att nå miljömålen arbetar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer med att ta fram en färdplan för ett hållbart län. Färdplanen består av fyra regionala åtgärdsprogram.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats om Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I åtgärdsprogrammen samlas prioriterade åtgärder för länets aktörer inom följande temaområden:

 1. Klimat och energi 2019-2022
 2. Ekosystem och biologisk mångfald 2020-2023
 3. Vatten 2021-2024
 4. Samhällsutveckling 2022-2025

Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Håbo kommun har år 2020 tecknat för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. År 2019 tecknades hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan.

Genom hållbarhetslöftena förbinder sig kommunen att genomföra ett antal åtgärder, enskilt eller i samverkan med andra aktörer. Vi ser samverkan som en naturlig och nödvändig del av kommunens arbete. Tillsammans med andra kan vi komma ännu längre.

De redan tecknade framtida tecknade hållbarhetslöften fungerar som fortsatt handlingsplan för kommunens miljöarbete och uppföljning.

Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöfte inom följande åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald, 2020-2023:

 • Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd
 • Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet
 • Motverka invasiva främmande arter
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
 • Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster
 • Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola

Läs mer om signerade hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald. Pdf, 516.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för minskad klimatpåverkan, Klimat och energi 2019-2022:

 • Öka gång och cykling
 • Fossilfria tjänstefordon
 • Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter
 • Minska effekttoppar för el
 • Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi och av fossilfria drivmedel.

Läs mer om signerade hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

För att stärka och synliggöra genomförandet av färdplanens åtgärdsprogram bjuder Länsstyrelsen in aktörer i länet att teckna hållbarhetslöften och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen.

Aktör i länet är du som är företag, intresseorganisation, privatperson eller andra myndigheter.

Hållbarhetslöftena är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och aktörer i länet med syfte att stärka genomförandet av de fyra regionala åtgärdsprogrammen i ”Färdplan för ett hållbart län”. Alla aktörers hållbarhetslöften publiceras på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakta Länsstyrelsen via e-post om du önskar teckna hållbarhetslöfte.

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hur du tecknar egna hållbarhetslöften Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om länets arbete med hållbarhetslöften Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om hållbarhetslöften eller önskemål om att teckna ett löfte.

E-post: hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster